Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Satser

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på STARs områder.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. for 2016 omfatter følgende: 

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Vejledning om satser mv. 2015: VEJ nr. 9043 af 27/01/2015

Vejledning om satser mv. 2016: VEJ nr. 9024 af 08/01/2016

Der er offentliggjort en ny satsvejledning for 2016. Det skyldes, at der med vedtagelsen af finansloven for 2016 er vedtaget nye driftslofter for hhv. driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere samt driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Det er alene disse beløb i satsvejledningens tabel 10, der nu er ændret.

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2016 (pdf)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Satser på områderne pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser: VEJ nr 9039 af 23/01/2015

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser: VEJ nr 11284 af 17/12/2015

 

Bemærk: Satserne gælder fra den første mandag i året.

Ældre satser

Vejledning om satser

Vejledning om satser mv. 2015: VEJ nr. 10336 af 16/12/2014

Vejledning om satser mv. 2014: VEJ nr 9507 af 08/07/2014

Tillæg til vejledning om satser m.v. for 2014 (pdf)

Vejledning om satser mv. 2014: VEJ nr 9796 af 05/12/2013

Vejledning om satser mv. 2013: VEJ nr 9625 af 12/12/2012

Vejledning om satser mv. 2012: VEJ nr 9115 af 12/03/2012

Vejledning om satser mv. 2011: VEJ nr 9679 af 15/12/2010

Vejledning om satser m.v. 2010: VEJ nr 9930 af 25/11/2009

Vejledning om satser mv. i 2009: VEJ nr 9783 af 19/11/2008

Vejledning om satser mv. i 2008: VEJ nr 10239 af 14/11/2007

Vejledning om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats: VEJ nr 10122 af 13/12/2006

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2006: VEJ nr 100 af 17/11/2005

Vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2005: VEJ nr 102 af 16/11/2004

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2015 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2014 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2013 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2012 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 (pdf)

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 (pdf)