Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Personer med handicap

Personer med handicap skal have de samme muligheder for at varetage et job som personer uden handicap.

Loven om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan i nogle tilfælde hjælpe til at gøre dette muligt.

Du kan finde loven på www.retsinfo.dk

Til sagsbehandlere

Jobcentre henvises til Specialfunktionen Job & Handicap (SJH) for information om beskæftigelse og handicap. SJH er en vejledningsenhed under Beskæftigelsesministeriet. Formålet med SJH er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage og en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene en nem og hurtig adgang til sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig først og fremmest til landets jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Specialfunktionen arbejder med de følgende tre områder:

  • Rådgivning: at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Vi oplyser om relevant lovgivning og konkrete muligheder for personer med handicap
  • Information: lovgivning og viden om, hvordan personer med handicap kan opnå/fastholdes i beskæftigelse
  • Udvikling: nye metoder i beskæftigelsesindsatsen, der kan understøtte, at flere personer med handicap integreres og fastholdes på arbejdsmarkedet

Gå til Specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside (nyt vindue) 

Til borgere

Hvis du gerne vil læse mere om dine muligheder, hvis du har et handicap, kan du søge information hos Specialfunktionen Job og Handicap.

Gå til Specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside (nyt vindue) 

På borger.dk kan du få information om, hvordan personer med handicap kan få hjælp i hverdagen, om uddannelse, rettigheder mm.

Læs om hjælp til personer med handicap hos borger.dk (nyt vindue)

Hvis du ønsker personlig vejledning, skal du kontakte dit jobcenter.

Sidst opdateret 20. apr 2016

Kurser om kompenserende ordninger

Styrk din viden om de fastholdelsesredskaber, som rummes i Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Specialfunktionen Job & Handicap afholder kurser flere steder i landet i løbet af året.

Læs om Specialfunktionen Job & Handicaps kurser (nyt vindue)

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk