Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Om rehabiliteringsteam

Den 1. januar 2013 trådte nye regler om fleksjob i kraft. Fleksjob blev med de nye regler som udgangspunkt gjort midlertidige. Det betyde, at kommunen skal vurdere, om den fleksjobansatte fortsat er berettiget til et fleksjob, efter at personen har været ansat i et fleksjob i 4½ år. 

Reglerne om midlertidighed afhænger af, om den fleksjobansatte er over eller under 40 år.

Personer ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, fortsætter i fleksjobbet på samme vilkår som hidtil, og skal først ansættes efter de nye regler, hvis vedkommende begynder i et nyt fleksjob.

Læs mere om reglerne om fleksjob i:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 13 (nyt vindue)

Bekendtgørelse om fleksjob (nyt vindue)

Vejledning om fleksjob (nyt vindue)

På styrelsens side om reformen af førtidspension og fleksjob kan du følge med i nøgletal, aktiviteter og den nyeste viden på reformens område.

Styrelsens side om reformen af førtidspension og fleksjob

Løn i fleksjob

I fleksjob etableret efter den 1. januar 2013 betaler arbejdsgiveren udelukkende løn for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren. En fleksjobansat kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling.

Beregneren til beregning af lønindtægt ved fleksjob er midlertidigt ude af drift. Beregneren er vejledende og forventes i luften igen ultimo marts 2018.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan STAR vejlede generelt om reglerne.

Du kan desuden søge juridisk vejledning hos Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Når du som sagsbehandler arbejder med fleksjob, er det godt at huske, at:

  • En god relation til virksomheden er alfa og omega i indsatsen. Virksomheden er måske ikke selv opmærksom på, hvilke opgaver de har på få timer om ugen. Hjælp dem med at få øje på det.
  • Hjælp borgerne til at se deres egne kompetencer og ressourcer med nye øjne, og understøt dem i så vidt det er muligt selv at finde job – det giver større ejerskab til jobbet.
  • Job på få timer er et springbræt ind på arbejdsmarkedet, men skal ikke være en ”parkeringsplads”. Gør både borger og virksomhed klart, at fleksjobbet er dynamisk og italesæt progression løbende og så tidligt i forløbet som muligt.
  • Når borgerne er visiteret til fleksjob, er det vigtigt, at de kommer hurtigt i gang og har en klar strategi for, hvordan de finder jobbet. Involver virksomhedskonsulenter og andre, som kan hjælpe borgeren i jobsøgningen.
  • De første tre måneder i ansættelse er der, hvor risikoen for at jobbet ophører er størst, men også der hvor der for mange er et stort udviklingspotentiale. Der kan være meget at vinde ved at følge op på jobbet langt tidligere og hyppigere end den lovpligtige opfølgning efter 2½ år.

STAR har udarbejdet guiden ”Fleksjob med progression”, der giver gode råd til, hvordan jobcentrene kan arbejde med at understøtte borgernes udvikling af arbejdsevnen.

Guiden 'Fleksjob med progression' (nyt vindue)

Til virksomheder

Virksomheder der har eller overvejer at ansætte personer i fleksjob kan henvende sig for råd og vejledning hos det lokale jobcenter.

STAR har udarbejdet guiden ”Fleksjob med værdi”, der giver gode råd til, hvordan en ansættelse i fleksjob kan forløbe bedst muligt. Både før og under ansættelsen og hvis der skulle opstå problemer undervejs.

Guiden 'Fleksjob med værdi' (nyt vindue)

Virksomheder kan deslige få råd og vejledning om fleksjobansættelser hos Cabi, som bl.a. har udarbejdet en guide til virksomheder om fleksjob.

Cabi side Fleksjob: guide til arbejdsgivere (nyt vindue)

Til borgere

Du kan få mere at vide om fleksjob hos dit lokale jobcenter og læse en detaljeret beskrivelse af fleksjobordningen på borger.dk.

Borger.dk’s side ’Hvem kan få fleksjob´ (nyt vindue) 

Borger.dk’s side ’Arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er i fleksjob’ (nyt vindue) 

Borger.dk’s side ’Ledighedsydelse og jobsøgning, hvis du er godkendt til fleksjob’ (nyt vindue)

Er du allerede ansat eller står over for en ansættelse i et fleksjob, kan du finde gode råd i guiden ”Et godt og udviklende fleksjob”.

Guiden 'Et godt og udviklende fleksjob' (nyt vindue)

Er du godkendt til fleksjob, men har endnu ikke fundet et job, kan du få gode råd i pjecen ”1-2-3 skridt til fleksjob”. I tillæg hertil kan du se korte tre film med råd til jobsøgningen.

Pjecen ’1-2-3 skridt til fleksjob’ (pdf) (nyt vindue)

Afklar dine jobønsker

Opsøg virksomheder

Kontakt, dialog og fleksjobaftale

Sidst opdateret 14. dec 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk