Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om jobafklaringsforløb

Her kan du finde links til de relevante love og regler om jobafklaringsforløb.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr 990 af 12/09/2014

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: BEK nr 1564 af 23/12/2014 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: LOV nr 1482 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats: BEK nr 1563 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr 1557 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr 1555 af 23/12/2014

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb: VEJ nr 9456 af 30/06/2014

Sidst opdateret 12. apr 2016

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.