Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Rehabiliteringsteam

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, og borgere der er i risiko for at komme på førtidspension.

Til sagsbehandlere

STAR tilbyder tre redskaber, som kommunerne kan benytte i sagsbehandlingen:

  1. Et forberedelsesskema, som sagsbehandleren kan udfylde sammen med borgeren forud for sagens behandling i teamet. Skemaet giver overblik over borgerens joberfaringer og uddannelsesbaggrund, sociale forhold og helbred, forsørgelseshistorik samt en oversigt over tilbud, som borgeren tidligere har modtaget
  2. Et skema til rehabiliteringsteamets indstilling. Skemaet giver teamet mulighed for at skrive en begrundet indstilling dels om, hvorvidt borgeren skal have et jobafklaringsforløb, dels hvorvidt borgeren bør tilkendes førtidspension eller i stedet have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. Teamet kan også benytte skemaet til at komme med forslag til typen af fleksjob eller til indhold i ressourceforløbet eller jobafklaringsforløbet
  3. Et skema, der indeholder indsatsen i rehabiliteringsplanen.

Forberedelsesskema (Word) (nyt vindue)

Forberedelsesskema for selvstændige (Word) (nyt vindue)

Skema til rehabiliteringsteamets indstilling (Word) (nyt vindue)

Skema om rehabiliteringsplanens indsatsdel (Word) (nyt vindue)

Attester mv.

findes på fanen blanketter

Sidst opdateret 30. nov 2017