Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Rehabiliteringsteam

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er syge og ikke længere kan modtage sygedagpenge, og borgere der er i risiko for at komme på førtidspension.

Til sagsbehandlere

STAR tilbyder tre redskaber, som kommunerne kan benytte i sagsbehandlingen:

  1. Et forberedelsesskema, som sagsbehandleren kan udfylde sammen med borgeren forud for sagens behandling i teamet. Skemaet giver overblik over borgerens joberfaringer og uddannelsesbaggrund, sociale forhold og helbred, forsørgelseshistorik samt en oversigt over tilbud, som borgeren tidligere har modtaget
  2. Et skema til rehabiliteringsteamets indstilling. Skemaet giver teamet mulighed for at skrive en begrundet indstilling dels om, hvorvidt borgeren skal have et jobafklaringsforløb, dels hvorvidt borgeren bør tilkendes førtidspension eller i stedet have et fleksjob eller deltage i et ressourceforløb. Teamet kan også benytte skemaet til at komme med forslag til typen af fleksjob eller til indhold i ressourceforløbet eller jobafklaringsforløbet
  3. Et skema, der indeholder indsatsen i rehabiliteringsplanen.

Download forberedelsesskema (Word) (nyt vindue)

Download forberedelsesskema for selvstændinge (Word) (nyt vindue)

Download skema til rehabiliteringsteamets indstilling (Word) (nyt vindue)

Download skema om rehabiliteringsplanens indsatsdel (Word) (nyt vindue)

Attester mv.

Download LÆ 261: Anmodning om lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Download LÆ 262: Meddelelse om lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Download LÆ 265: Lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. apr 2016