Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ophold eller bopæl i andet EU/EØS-land

Vejledning i sager, hvor en sygemeldt opholder sig eller har bopæl i et EU/EØS-land.

 

Det følger af sygedagpengelovens § 18, at der ved opfølgning i sager om sygedagpenge til sygemeldte, der bor i udlandet, gælder samme forpligtelser som for sygemeldte, der bor i Danmark, med de indskrænkninger, der følger af særlige bestemmelser om administration efter EF-forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og administrative aftaler til konventioner og internationale overenskomster om social sikring.

Det følger endvidere af sygedagpengelovens § 18, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan yde kommunen rådgivning og vejledning i forbindelse opfølgningen. Henvendelse kan ske til styrelsens postkasse star@star.dk. Det bedes angivet, at det omhandler forespørgsel efter sygedagpengelovens § 18.

Sidst opdateret 22. aug 2017

EU- og EØS-lande

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EØS-landene er: Liechtenstein, Norge og Island.

Schweiz er omfattet af reglerne om fri bevægelighed i henhold til gensidig aftale mellem EU og Schweiz.

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk