Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om sygedagpengeopfølgning

Her kan du finde links til de relevante love og regler om sygedagpengeopfølgning

Sygedagpenge

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven): LBK nr. 48 af 13/01/2016

Flere regler om sygedagpenge

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager: BEK nr. 880 af 28/06/2017

Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v.: BEK nr. 1556 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr. 1557 af 23/12/2014

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.: BEK nr 1555 af 23/12/2014

Vejledning om sygedagpenge: VEJ nr 9300 af 25/06/2008

Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager: VEJ nr 9261 af 30/04/2015

Sidst opdateret 18. sep 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk