Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Til arbejdsgivere om sygedagpengeopfølgning

En arbejdsgiver spiller en vigtig rolle i forhold til sygeopfølgningen for sygemeldte lønmodtagere.

Arbejdsgivere med sygemeldte medarbejder har pligter i forhold til sygemeldte. Men de har også en række muligheder og hjælpeværktøjer, som har til hensigt at understøtte dialogen med den sygemeldte medarbejder om, hvordan han eller hun kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdommen. Erfaringsmæssigt medfører dialogen nemlig, at det bliver langt lettere for den sygemeldte at vende tilbage på normal kraft.

I menuen til venstre er der information om de redskaber, som arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere kan gøre brug af, samt de muligheder, der er for at den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet.  

Nedenfor er der links til relevant lovstof og andet materiale. Det lokale jobcenter kan også bidrage med information.

Sygedagpengeloven (nyt vindue)

Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager (nyt vindue)

Vejledning om sygedagpenge (link til Retsinformation)

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager

Sygefraværssamtale

Alle arbejdsgivere har pligt til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest 4 uger efter første sygedag. Her skal arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefravær.

Guiden Hvis en medarbejder bliver syg (pdf) (nyt vindue)

Fast track  (tidlig opfølgning)

Ved en sygemelding, der risikerer at blive langvarig, kan arbejdsgivere - inden for de første 5 uger af en medarbejders sygefravær - anmode og fast track via NemRefusion på virk.dk. Fast track er en frivillig ordning og indebærer en tidligere opfølgningssamtale mellem den syge medarbejder og kommunen.

Pjece om fast track (pdf) (nyt vindue)

Fastholdelsesplan

Medarbejdere, der er sygemeldte i mere end 8 uger, kan bede om, at der bliver lagt en plan for, hvordan han eller hun kommer tilbage på arbejde efter sygdom – en såkaldt fastholdelsesplan. Medarbejderen har ikke krav på at få en sådan plan udarbejdet – man kan som arbejdsgiver afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis man vurderer, at der ikke er behov for det.

Skabelon for fastholdelsesplan (pdf) (nyt vindue)

Mulighedserklæring

Arbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Mere om mulighedserklæringen: 

Blanket til mulighedserklæring (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæring til brug for arbejdsfastholdelse (pdf) (nyt vindue)

Eksempler hvor hhv. en mulighedserklæring og en friattest vil være anvendelig (pdf) (nyt vindue) 

Sidst opdateret 14. dec 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk