Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Også at der er særlige regler for fx nyuddannede (dimittender), handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Den max. periode man kan være i løntilskud hos samme arbejdsgiver er 6 måneder.

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Man får en fast timeløn som er 121,47 kr. pr. time, og man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

For forsikrede ledige kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 107,55 kr. pr. time.

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 74,05 kr. pr. time.

Yderligere om løntilskudsordningen

Der er andre regler på området, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes.

Download "Vejledning om løntilskud (januar 2015)" (nyt vindue)

Fx må en løntilskudsansat ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan heller ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har arbejdet i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

En repræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.

Til borgere

Hvis du ønsker yderligere information og vejledning om løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter.