Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Jobrettede samtaler

Jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre skal tage udgangspunkt i den enkelte lediges ønsker, behov og ressourcer, når der gennemføres jobrettede samtaler.

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job, evt. via uddannelse.

Hvad er en jobrettet samtale?

En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende. Målet er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

Hvad kræver det af jobkonsulenten?

Det stiller en række krav til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser at gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job. Jobkonsulenterne skal fx:

  • kunne gennemføre samtaler, hvor ledige oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker, behov og kompetencer, og hvor de ledige selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter der sættes i værk
  • have viden om arbejdsmarkedet at investere i samtalen – både lokalt og regionalt, ud fra brancheforskelle, om mulige jobåbninger, om kompetencekrav m.m.
  • motivere de ledige til at anvende digitale værktøjer som selvbooking og joblog, ligesom jobkonsulenten skal sørge for en klar sammenhæng mellem samtalerne og arbejdet med værktøjerne
  • bidrage målrettet til et konstruktivt samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige.

Hvordan komme i gang?

Som jobkonsulent kan du få hjælp til at løse opgaven i 'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser', der giver dig praksisnære redskaber og viden til at kvalificere dine jobrettede samtaler. Du kan bl.a. læse om forskellige samtaleteknikker og om at skabe progression i samtaleforløbet.

Håndbogen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og Cabi på vegne af STAR som led i projekt 'Jobrettede Samtaler'. Foruden samtalehåndbogen rummer projektet bl.a. undervisning og aktionslæring for jobkonsulenter, undervisning af jobkonsulenternes ledere i implementering af samtalerne samt en metodehåndbog til ledernes implementeringsopgave.

Download 'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser' (pdf) (nyt vindue)

Hent mere viden

Du kan desuden klikke dig frem til yderligere redskaber og viden.

Redskaber

Hjemmesider om jobrettede samtaler

Hjemmesider om uddannelse

Hjemmesider om arbejdsmarked

Publikationer med viden og redskaber

Sidst opdateret 6. dec 2016