Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Undersøgelse af borgerens tilfredshed med samtalen

I forbindelse med et projekt jobrettet samtale bølge 2, vil borgere, der er omfattet af projekt Jobrettet samtale bølge 2, modtage et spørgeskema. Spørgeskemaet udsendes efter hver jobsamtale og indeholder spørgsmål om hvordan borgeren oplever jobsamtalen

Kort efter samtalen i jobcenteret vil borgeren modtage en mail, hvor de bliver bedt om at svare på nogle få spørgsmål, der handler om samtalen. I mailen er der et link til et spørgeskema med i alt fire spørgsmål.

Ved at spørge den ledige, som jobcentret har holdt samtaler med, kan vi undersøge, hvordan jobcentret kan blive endnu bedre til at holde samtaler.

Svaret vil være anonymt. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen og borgeren kan til enhver tid framelde sig.

Læs spørgsmål og svar vedrørende spørgeskemaundersøgelsen (pdf) (nyt vindue)

Om projekt Jobrettet samtale bølge 2

Baggrund
Samtaler har en positiv beskæftigelseseffekt, det har forskning vist.  En forudsætning for en god rådgivende samtale er dels at borgeren bliver inddraget, dels at jobkonsulenten har en god viden om arbejdsmarkedet.

Samtidig viser undersøgelser, at brugere af selvbetjeningsløsninger oplever, at de får større indflydelse på deres egen indsats.

Denne viden fører i 2015 til projekt Jobrettet samtale – bølge 1. Formålet med projektet er  at klæde jobkonsulenter på til at føre mere jobrettede samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere samt at skabe sammenhæng mellem brugen af IT og fokus på den jobrettede indsats og samtaleform.

Evaluering af projektet viser, at samtaleteknikker og øget viden om arbejdsmarkedet  bidrager til bedre og mere jobrettede samtaler, og mere motiverede borgere. De digitale redskaber, Selvbooking og Joblog,  giver mere tilfredse borgere, der  oplever øget ejerskab til egen jobsøgningsproces.

Projekt Jobrettet samtale bølge 2

De gode erfaringer fra projekt Jobrettet samtale – bølge 1 videreføres nu i  bølge 2, så andre kommuner og målgrupper kan få glæde af den indhøstede viden.

Projektet opstiller en række succeskriterier, som de deltagende kommuner forpligtiger sig til at opfylde. Et af kriterierne er, at borgere i målgruppen vurderer, at samtalen har været medinddragende, handlet om jobmuligheder og givet de ledige en øget tro på at de kan komme i job. Dette måles via en spørgeskemaundersøgelse til borgerne. Der sendes en mail ud til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, der har været til jobsamtale i jobcenteret. I mailen er et link til et spørgeskema med 4 enkle spørgsmål.

Ved projektets afslutning (januar 2018) vil projektet blive evalueret, og spørgeskemaundersøgelsen vil indgå som element i den samlede evaluering.

Følgende jobcentre deltager i projekt:
Brøndby, Glostrup, Ungecentret København, Arbejdsmarkedscentret København, Lyngby-Taarbæk, Tårnby, Vallensbæk, Hedensted, Odder, Silkeborg, Assens, Fredericia, Haderslev, Kerteminde, Langeland, Nyborg, Odense, Svendborg og Vejen.

Sidst opdateret 16. dec 2016