Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Styrket samarbejde om kontaktforløbet - Et tilbud om kompetenceudvikling (SOKO)

A-kasser og jobcentre deltager i kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2017 med fokus på samarbejdet i det fælles kontaktforløb

”Koordineret og sammenhængende” – sådan skal den ledige dagpengemodtager opleve den fælles indsats med a-kassen og jobcentret for at komme i job igen. Her – et stykke tid efter indførelsen af Beskæftigelsesreformen og det nye fælles kontaktforløb – yder både jobcentre og a-kasser en stor indsats for at koordinere indsatsen, så ledige borgere oplever en sammenhæng. En analyse viser dog, at der fortsat behov for optimering af samarbejdet, der foregår både on-line via it-værktøjer og via Samtaleforløbet.  

Styrket samarbejde om kontaktforløbet sætter fokus på, hvordan arbejdsprocesserne omkring de it-værktøjer, der indgår i det fælles kontaktforløb, kan tilrettelægges og justeres, så det fremmer samarbejdet. 

I kompetenceudviklingen indgår viden om CV, Joblog, Min Plan og Forberedelsesskemaet, og om der fokuseres på rollefordelingen og samarbejdet om den ledige borger  i anvendelsen af it-redskaberne og under fællessamtalerne. Også andre it-værktøjer kan blive inddraget, f.eks. Selvbook og Arbejdsmarkedsbalancen.

Hvem står bag?

Styrket samarbejde om kontaktforløbet er blevet til i et samarbejde mellem Danske A-kasser, Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  Medarbejdere fra såvel jobcentre som a-kasser indgår som læringskonsulenter og sikrer, at udgangspunktet for uddannelsen bliver hverdagens arbejdsprocesser i jobcentre og a-kasser og det eksisterende samarbejde.

Hvorfor skal I deltage?

Deltagerne vil få:

  • Et fælles sprog om it-redskaberne
  • Større bevidsthed mulighederne i forberedelsen af samtalerne
  • Øget forståelse af rollefordelingen mellem borgere, a-kasse og jobcenter i kontaktforløbet
  • Et styrket samarbejde om de ledige
  • Mere tilfredse borgere/kunder

Hvem kan deltage?

Der vil blive udbudt i alt 1200 pladser under kompetenceudviklingsforløbet, hvoraf 400 afsættes til ledere og jobkonsulenter i a-kasserne og 800 afsættes til teamledere og jobkonsulenter i kommunerne. 

  • Jobcentre får mulighed for at tilmelde medarbejdere til kompetenceudvikling i eget område på bestemte hold. De fleste kommuner vil mindst have 2 dage at vælge imellem. Jobcentrene vil få tildelt pladser efter størrelse.
  • Der laves særlige kompetenceudviklingshold for Københavns Kommune og Aalborg Kommune  
  • A-kasser får mulighed for at tilmelde medarbejdere til samtlige undervisningshold og kan hermed prioritere, hvilke kommuner de gerne vil på uddannelse med.

Kompetenceudvikling i to trin

Styrket samarbejde om kontaktforløbet foregår i to trin:

Modul 1. En ”pakke” med såvel borgervendte som sagsbehandlervendte e-læringer om it-værktøjerne, forberedelsen af samtaler og samtaleforløbet, som modtages ca. en måned før uddannelsesdagen. E-læringer og tilhørende samtaleark gennemgås på egen arbejdsplads som en del af forberedelsen til uddannelsesdagen.

På siden Materiale til deltagere på SOKO – Modul 1, findes en uddybning af Modul 1 samt links til uddannelsesmaterialet.

Materiale til modul 1

Modul 2. En Kompetenceudviklingsdag med fokus på forberedelsen af samtaler, rollefordeling og samarbejde i det fælles kontaktforløb.

Der vil løbende under efter afvikling af Modul 2 finde videndeling sted med opsamling fra de forskellige hold.

For teamledere i jobcentre og a-kasser vil der i AMK regi komme et tilbud om opfølgning på implementeringen.

Hvornår finder kompetenceudviklingen sted?

I september modtager ca. halvdelen af undervisningsholdene Modul 1 og selvsamme kommuner skal på Modul 2 i oktober. Den anden halvdel modtager Modul 1 i oktober og skal på uddannelsesdag i november.

Undtagelsen er 6 kommuner i hovedstadsområdet, som vil modtage et komprimeret forløb med modul 1 og 2 i september og opsamling i november.

Download venligst her oversigten over uddannelsesdage.

Evaluering, erfaringsopsamling og videndeling for teamledere vil foregå efterfølgende.


Sidst opdateret 21. sep 2017