Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Styrket samarbejde om kontaktforløbet - Et tilbud om kompetenceudvikling

Medarbejdere i a-kasser og jobcentre inviteres til kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2017 om det fælles kontaktforløb

”Koordineret og sammenhængende” – sådan skal den ledige dagpengemodtager opleve den fælles indsats med a-kassen og jobcentret for at komme i job igen. Jobcentre og a-kasser yder en stor indsats for at koordinere indsatsen, så dagpengemodtagere oplever en sammenhæng mellem jobcentrets og a-kassens indsatser. Det er dog muligt at optimere samarbejdet, der foregår både on-line via it-værktøjer og via Samtaleforløbet.

Styrket samarbejde om kontaktforløbet sætter fokus på, hvordan samarbejdet kan understøttes af de relevante it-værktøjer, og hvordan arbejdsprocesserne kan tilrettelægges og justeres, så det fremmer samarbejdet.

I kompetenceudviklingen indgår viden om anvendelsen af CV, Joblog, Min Plan, Profilafklaringsværktøjet og Selvbook, og hvordan disse værktøjer hver for sig og i sammenhæng kan bruges til at understøtte samarbejdet om den ledige borger. Andre it-redskaber kan også blive inddraget - fx det nye Jobbarometer og Arbejdsmarkedsbalancen.

Hvem står bag?

Styrket samarbejde om kontaktforløbet er blevet til i et samarbejde mellem Danske A-kasser, Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  Medarbejdere fra jobcentre og a-kasser er læringskonsulenter og sikrer, at udgangspunktet for uddannelsen er hverdagens arbejdsprocesser i jobcentre og a-kasser og det eksisterende samarbejde.

Hvorfor skal I deltage?

Deltagerne vil få:

  • Et fælles sprog om it-redskaber
  • Større bevidsthed mulighederne i forberedelsen af samtalerne
  • Øget forståelse af rollefordelingen mellem borgere, a-kasse og jobcenter i kontaktforløbet
  • Et styrket samarbejde om de ledige
  • Mere tilfredse borgere/medlemmer

Hvem kan deltage?

Der vil blive udbudt i alt 1.200 pladser, hvoraf 400 afsættes til ledere og jobkonsulenter i a-kasserne og 800  til teamledere og jobkonsulenter i kommunerne.

Kompetenceudvikling i to trin

Styrket samarbejde om kontaktforløbet har to trin:

Modul 1. En ”pakke” med borgervendte og sagsbehandlervendte e-læringer om it-værktøjer, forberedelse af samtaler, som modtages en måned før uddannelsesdagen. E-læringer og tilhørende samtaleark gennemgås på egen arbejdsplads som en del af forberedelsen til uddannelsesdagen.

Modul 2. En uddannelsesdag med fokus på forberedelsen af samtaler, rollefordeling og samarbejde i det fælles kontaktforløb.

Teamledere i jobcentre og a-kasser vil blive tilbudt opfølgning om implementeringen af evt. nye arbejdsprocesser samt videndeling på tværs af kommuner og a-kasser.

Hvornår finder kompetenceudviklingen sted?

Undervisningen vil foregå i perioden september 2017 til januar 2018.

Sidst opdateret 9. jun 2017