Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål-svar om seks ugers jobrettet uddannelse

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seks ugers jobrettet uddannelse, som kan være af generel interesse

Hvor finder a-kassen oplysning om, at første jobsamtale har fundet sted.

Svar: Jobcentret skal vejlede dagpengemodtageren om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis dagpengemodtageren efterspørger dette. Muligheden for at ansøge om seks ugers jobrettet uddannelse via det digitale tilmeldingsmodul på jobnet, gøres først muligt når den første jobsamtale har fundet sted. Dermed ved a-kassen, at den første jobsamtale har fundet sted. Derudover har a-kasserne i Arbejdsmarkedsportalen adgang til at aflæse de to seneste jobsamtaler. A -kassen skal på blanket AR 237 (Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere) bekræfte, at samtalen med jobcentret om jobrettet uddannelse/jobsamtale har været holdt.

Kan a-kassen nægte at godkende et kursus på positivlisten med den begrundelse, at det ligger uden for den lediges uddannelsesområde?

Svar: Nej. Ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse er en ret til efter eget valg at deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb.

Jobcentrets vejledning gives med henblik på, at den ledige søger et forløb, der er meningsfuldt i forhold til vedkommendes kvalifikationer og ønsker.

Sidst opdateret 13. dec 2017