Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål-svar om seks ugers jobrettet uddannelse

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seks ugers jobrettet uddannelse, som kan være af generel interesse

Hvad betyder det, at den ledige har ret til "ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb"?

Svar: Det fremgår af § 26 a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at dagpengemodtagere i op til seks uger kan deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste.

Har en person tidligere gennemført dele af et uddannelsesforløb på positivlisten, kan personen nøjes med at vælge de dele af forløbet (dvs. AMU-kurser), som han eller hun mangler. Personen vil dermed ved afslutning af forløbet tilsammen have fået hele det uddannelsesforløb, som han eller hun søgte.

Ved et jobrettet kursus forstås ét AMU-kursus med én tilhørende AMU-kode (dvs. én arbejdsmarkedsuddannelse) eller ét akademikursus. Det kan f.eks. være AMU-kurset "Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser" eller akademikurset "Energiteknik, traditionelle og nye energiformer"

Ved ét uddannelsesforløb forstås et forløb, som består af en række fastdefinerende AMU-kurser, f.eks. uddannelsesforløb 1 på positivlisten "På vej ind i anlægsbranchen" med følgende AMU-kurser:

• 40185 Etablering af indkørsler i belægning og fliser
• 40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
• 43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
• 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
• 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
• 45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer
• 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat
• 47665 Nivellering
• 47668 Grundlæggende faglig regning
• 47669 Grundlæggende faglig matematik

Retten omfatter ét uddannelsesforløb fra listen eller ét kursus, der indgår i et uddannelsesforløb på listen. Man kan således ikke "plukke" enkeltkurser fra flere forskellige uddannelsesforløb og sammensætte dem til en pakke, som svarer til seks uger.

Hvor finder a-kassen oplysning om, at første jobsamtale har fundet sted.

Svar: Jobcentret skal vejlede dagpengemodtageren om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis dagpengemodtageren efterspørger dette. Muligheden for at ansøge om seks ugers jobrettet uddannelse via det digitale tilmeldingsmodul på jobnet, gøres først muligt når den første jobsamtale har fundet sted. Dermed ved a-kassen, at den første jobsamtale har fundet sted. Derudover har a-kasserne i Arbejdsmarkedsportalen adgang til at aflæse de to seneste jobsamtaler. A -kassen skal på blanket AR 237 (Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere) bekræfte, at samtalen med jobcentret om jobrettet uddannelse/jobsamtale har været holdt.

Kan a-kassen nægte at godkende et kursus på positivlisten med den begrundelse, at det ligger uden for den lediges uddannelsesområde?

Svar: Nej. Ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse er en ret til efter eget valg at deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb.

Jobcentrets vejledning gives med henblik på, at den ledige søger et forløb, der er meningsfuldt i forhold til vedkommendes kvalifikationer og ønsker.

Sidst opdateret 5. jan 2017