Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Brobygningsforløb

Med kontanthjælpsreformen skal alle unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse have et uddannelsespålæg. Brobygningsforløb er svaret på en uddannelsesrettet indsats, der gør de unge klar til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Brobygningsforløb er for unge uddannelseshjælpsmodtagere under 30, der for eksempel er uafklarede i forhold til uddannelse eller har sociale, faglige eller helbredsmæssige problemstillinger. I et brobygningsforløb får de unge hjælp til at få retning på deres vej til uddannelse og støtte til at påbegynde og gennemføre den.

Et brobygningsforløb foregår på en erhvervsskole, hvor de unge bliver del af et uddannelsesmiljø. De unge bliver afklaret, motiveret og rustet til uddannelse via praktikker på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Samtidig får de unge hjælp til at blive bedre til dansk og matematik med henblik på at ruste dem til at kunne klare de optagelses- og overgangskrav, der er indført med EUD-reformen.

Brobygningsforløbet indeholder snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og virksomheder, for at finde det bedste match til den unge. For at fastholde og støtte de unge brobyggere i forløbet får de tildelt en uddannelsesmentor, der hjælper dem med at komme i gang med et grundforløb og få en praktikplads. Når den unge er påbegyndt den ordinære uddannelse fortsætter uddannelsesmentoren og bliver til en fastholdelsesmentor, der følger den unge indtil vedkommende har opnået en ordinær praktikplads.

Sidst opdateret 22. jan 2018

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk