Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

Der bliver løbende iværksat målrettede indsatser fx i form af puljer, der hjælper indvandrere og efterkommere, som hverken har et arbejde eller en uddannelse, tættere på arbejdsmarkedet.

Uanset alder omfattes ledige indvandrere, der har været i Danmark i mere end tre år, helt på linje med andre danske borgere i forhold til de generelle indsatser på beskæftigelsesområdet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Der igangsættes derudover løbende initiativer, der skal medvirke til at sikre integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet. Det kan være initiativer, som er specifikt målrettet indvandrere, eller det kan være initiativer, hvor indvandrere indgår som en del af en større gruppe. Nedenfor er links til beskrivelser af nogle af disse initiativer:

Læs om indsatser til selvforsørgende

Læs om kampagnen 'Brug for alle'

Sammen om integration

Sammen om integration er et partnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder for at få flere flygtninge i arbejde.

Læs mere om sammen om integration

 

Sidst opdateret 17. jul 2017