Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Pulje til uddannelsesløft

Med beskæftigelsesreformen er der afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse

Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Der er afsat 115,8 mio. kr. i 2017, der er fordelt som tilsagn til kommunerne i januar 2017. Kommunerne får frem til den 1. juli 2017 dækket 100 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser af puljen. Herefter får kommunerne dækket 80 procent af udgifterne.

Puljen til uddannelsesløft er justeret som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016.

Den justerede ordning har udvidet målgruppen for uddannelsesløft og gjort ordningen mere fleksibel. For puljen til uddannelsesløft gælder herefter følgende:

  • Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse (euv1 eller euv2*) allerede i starten af deres ledighedsperiode.
  • Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft (euv3*).
  • Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin** i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse. Trinnet, som den ledige tidligere har gennemført, skal være færdiggjort mindst 18 måneder før de må begynde på et nyt trin eller speciale.
  • Det er nu muligt at bevillige 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.
  • Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.
  • Hvis den forsikrede ledige starter på en erhvervsuddannelse fra positivlisten for uddannelsesløftet i perioden 2017-2019, modtager vedkommende 100 pct. af den hidtidige dagpengesats. Se positivlisten til puljen til uddannelsesløft nedenfor.
  • Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, f.eks. telefonisk, dog skal den ledige have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

*EUV er erhvervsuddannelser for voksne. Euv1, euv2 og euv3 er forskellige uddannelsesveje til samme uddannelse, som afhænger af, hvor meget erhvervs- og skoleerfaring borgeren har i forvejen.

Læs mere om euv1, euv2 og euv3 her (nyt vindue)

** Erhvervsuddannelserne er opdelt i trin og specialer. Et trin er også en erhvervsuddannelse. Varigheden er kortere end erhvervsuddannelsens speciale, og et eller flere trin i en erhvervsuddannelse skal være gennemført for at nå til et speciale. De ledige i målgruppen for puljen til uddannelsesløft må gerne gennemføre et trin i en erhvervsuddannelse under puljen. Hvis man ”stiger af” på et trin, får man et trinbevis. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne og på ug.dk, om erhvervsuddannelserne er trindelte. Et trin refererer således ikke alene til et grundforløb.

Læs mere om erhvervsuddannelsernes opbygning her (nyt vindue)

En landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over trin og specialer i erhvervsuddannelser på baggrund af stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

Hvis man under puljen til uddannelsesløft påbegynder et trin eller speciale fra positivlisten, modtager man 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats under uddannelsen i sin dagpengeperiode. Uddannelser, der ikke fremgår af listen, kan stadig bevilges under puljen til uddannelsesløft. Under disse modtager man 80 pct. af højest dagpengesats, dog højst et beløb svarende til sin hidtidige dagpengesats.

Nedenfor fremgår den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft i pdf-format med henvisninger til de enkelte erhvervsuddannelser på ug.dk. Positivlisten indeholder i alt 40 trin og specialer og er gældende fra 1. marts 2017-31. december 2019.

Download den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelser og vejledninger til puljen til uddannelsesløft her

Find inspiration i cases fra uddannelsesløftet, en pjece om uddannelsesinitiativerne i beskæftigelsesreformen og samt om erhvervsuddannelser for voksne

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Hent blanket AR 240 om indberetning af årsag til ophør med uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Regnskabsaflæggelse for 2016

Kommunerne skal senest den 1. april 2017 indsende revisorpåtegnet regnskab for puljen til uddannelsesløft 2016 via styrelsens tilskudsportal.

Læs spørgsmål og svar (nyt vindue)

Læs mere om Tilskudsportalen (nyt vindue)

Sidst opdateret 7. aug 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk