Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Pulje til uddannelsesløft

Med beskæftigelsesreformen er der afsat midler til et uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse

Midlerne til uddannelsesløft er afsat som en pulje på 150 mio. kr. årligt, når fuldt indfaset i 2017. Der er afsat 142,1 mio. kr. i 2016. Puljen skal øge den statslige refusion til 80 pct. af kommunernes driftsudgifter til erhvervsuddannelsesforløb for ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse over 30 år. De første to år udgør driftsrefusionen 100 pct. for initialt at understøtte brugen af puljen.

 

Puljen giver således mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed maksimalt vare 2 år.

 

Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Under uddannelsen fritages for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.  Den ledige skal have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

 

Jobcentret beslutter i dialog med den ledige om uddannelsesløftet skal igangsættes og hvad indholdet skal være. Erhvervsuddannelsen kan tilbydes ledige allerede fra ledighedsperiodens begyndelse, men på baggrund af visitation fra jobcentret.

Der henvises endvidere til diverse spørgsmål/svar.

Læs diverse spørgsmål/svar om uddannelsesløft

 

Puljen er trådt i kraft d. 1. juli 2015.

 

Download Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft (nyt vindue)
Download Bekendtgørelse om den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft (nyt vindue)
Download Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af erhvervsuddannelser (se bilag 7 for liste over uddannelser der udbydes med skolepraktik)(nyt vindue)
Download planche vedr. puljen til uddannelsesløftet (PowerPoint) (nyt vindue)
Download "Cases-Puljen til uddannelsesløft" (pdf) (nyt vindue)
Download pjece fra Undervisningsministeriet om regler og retningslinjer om Erhvervsuddannelsesreformen for voksne (pdf) (nyt vindue)

 

Til uddannelsesinstitutioner

 

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Hent blanket AR 240 om indberetning af årsag til ophør med uddannelse (pdf) (nyt vindue)

 

 

 

Sidst opdateret 5. sep 2016

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk