Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer med væsentlig og varig nedsat erhvervsevne, der ikke kan klare et job på ordinære vilkår.

Fleksjob er ansættelse for personer med en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen.

Det er jobcenteret, der træffer afgørelse om retten til et fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Læs mere om rehabiliteringsteam

Man får løn i fleksjobbet for det antal timer, som fremgår af aftalen med arbejdsgiveren. Desuden udbetaler kommunen et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Nye regler

Den 1. januar 2013 kom der nye regler om fleksjob.

Hvis man bliver ansat i et fleksjob efter den 1. januar 2013, sker det efter de nye regler. Hvis man blev ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, fortsætter man i fleksjobbet på samme vilkår som hidtil. Man skal først ansættes efter de nye regler, hvis man begynder i et nyt fleksjob.

Er man under 40 år, kan man få et fleksjob for fem år ad gangen. Hvis man er over 40 år, kan man efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at ens arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed.

Efter de nye regler kan det første fleksjob – uanset alder – kun bevilges for en periode af fem år.

Til borgere

Du kan få mere at vide om fleksjob hos dit lokale jobcenter og læse mere om fleksjobordningen på borger.dk

Besøg borger.dk’s side om fleksjob (nyt vindue)

På fleks.nu kan du finde oplysninger om de nye fleksjobregler og jobopslag til forskellige fleksjob.

Besøg fleks.nu (nyt vindue)

E-guiden '1-2-3 skridt til fleksjob' hjælper fleksjob-godkendte med at finde et fleksjob.

Besøg 1-2-3 skridt til fleksjob (nyt vindue)

Guiden ’Et godt og udviklende fleksjob’ giver gode råd til, hvordan en fleksjobansættelse kan forløbe bedst muligt.

Du finder guiden under siden Reformer.

Værktøjer til reformen af førtidspension og fleksjobSidst opdateret 1. feb 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk