Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Job med løntilskud

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret.

Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder.

Bemærk, at der er forskellige regler for private og offentlige virksomheder. Også at der er særlige regler for fx nyuddannede (dimittender), handicappede og personer på sygedagpenge.

Generelt skal man have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Den max. periode man kan være i løntilskud hos samme arbejdsgiver er 6 måneder, men der kan være undtagelser.

Få et hurtigt overblik over reglerne for privat og offentligt løntilskud med hensyn til målgrupper, løn- og arbejdsvilkår, krav om ledighedsanciennitet, max. periode i forløb mv.

Hent lynoversigt over løntilskud og tilknyttet regelsæt pr. juli 2017 (pdf) (nyt vindue)

Regler om løntilskud hos private virksomheder

Hvis man ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får man almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid.

Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 76,59 kr. pr. time. (2017)

Regler om løntilskud hos offentlige virksomheder

Man får en fast timeløn som er 124,76 kr. pr. time (pr. juli 2017), og man får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.

For forsikrede ledige kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 111,24 kr. pr. time. (2017)

Yderligere om løntilskudsordningen

Der er andre regler på området, som skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes. Det drejer sig blandt andet om:  

  • En person ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse (nettoudvidelse). 
  • Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik
  • En repræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes.
  • Man kan heller ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

Arbejder du professionelt med området kan du med fordel læse mere i vejledningen om løntilskud, som du finder på retsinformation eller ved at klikke på linket nedenfor. Du kan også se svar på nogle af de spørgsmål vi ofte får i styrelsen i menuen til venstre.

Download ny "vejledning om løntilskud (februar 2017)" (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du ønsker yderligere information og vejledning om løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter.

 

Sidst opdateret 18. sep 2017

Udviklingen i anvendelsen af løntilskud, virksomhedspraktik mv.

VITAS

VITAS - logo

Det er nu blevet nemmere at anmode om at få oprettet en løntilskudsstilling, et praktikforløb eller tilskud til et voksenlærlingeforløb i din virksomhed.

VITAS erstatter udvekslingen af en lang række blanketter og tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

Læs mere om VITAS (nyt vindue)

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk

Kursus om løntilskud

Arbejder du professionelt med de virksomhedsrettede redskaber? Så kunne du overveje at deltage i et grundlæggende kursus om anvendelse af løntilskud. På kurset får du en solid indføring i reglerne og der ses på udviklingen på området, de politiske intentioner, effekter, fakta og myter.

Kurset er både for nye medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. Erfarne medarbejdere, som ønsker et brush up er velkomne.

Det næste kursusforløb finder sted den 29. november 2017 i Herlev. 

Læs mere og tilmeld dig kurset her (nyt vindue)