Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsesreformens overgangsregler for løntilskud

På denne side kan du læse om de overgangsbestemmelser for løntilskud, der træder i kraft hhv. 1. januar 2015 og 1. juli 2015 som følge af beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesreformen indeholder virknings- og overgangsbestemmelser vedrørende:

 • Varighed af offentligt løntilskud
 • Varighed af privat løntilskud
 • Ledighedsanciennitet ved offentligt løntilskud
 • Timelønnen i offentligt løntilskud
 • Reduktion af løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere

De enkelte punkter er beskrevet nedenfor.

Varighed i offentligt løntilskud

De nye regler om varighed i offentligt løntilskud for dagpengemodtagere finder anvendelse, såfremt tilbuddet er bevilget fra 1. januar 2015.

De nye regler medfører, at tilbud om ansættelse i offentligt løntilskud kan gives i op til 4 mdr. til dagpengemodtagere.

For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Betingelsen om, at løntilskuddet skal være bevilget, indebærer, at arbejdsgiver fra kommunen skal have modtaget bindende tilsagn om udbetaling af løntilskud, og at der foreligger en aftale om ansættelse af en person med løntilskud.

Afbrydes tilbuddet, vil en dagpengemodtager ved nyt tilbud om ansættelse med løntilskud i en offentlig virksomhed efter den 1. januar 2015 være omfattet af reglen om en varighed på max. 4 mdr. Er tilbuddet af kortere varighed end 6 mdr., kan det efter den 1. januar 2015 kun forlænges op til samlet 4 mdr.

Eksempel: Den 28. oktober 2014 er der givet tilbud om offentligt løntilskud til dagpengemodtager NN for perioden 1. november 2014 til 31. januar 2015 (3 mdr.).

 • Frem til og med 31. december 2014 kan der bevilges forlængelse af løntilskuddet efter de gamle regler, hvilket vil sige frem til og med 30. april 2015 (i alt 6 mdr.). 
 • Efter 1. januar 2015 kan der alene bevilges forlængelse frem til og med 28. februar 2015 (i alt 4 mdr.).

OBS. Ved forlængelse i 2015 skal der endvidere tages højde for de nye regler om ledighedsanciennitet og timeløn. Se nedenfor. 

Varighed i privat løntilskud

De nye regler om varighed i privat løntilskud for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere finder anvendelse såfremt tilbuddet er bevilget fra 1. januar 2015.
De nye regler medfører, at tilbud om ansættelse i privat løntilskud kan gives i op til seks mdr. til dagpengemodtagere (LAB § 2, nr. 1) og kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (LAB § 2, nr. 2, 3, 12 og 13).

For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Betingelsen om, at løntilskuddet skal være bevilget, indebærer, at arbejdsgiver fra kommunen skal have modtaget bindende tilsagn om udbetaling af løntilskud, og at der foreligger en aftale om ansættelse af en person med løntilskud.

Afbrydes et eksisterende tilbud, vil personen ved nyt tilbud om ansættelse med løntilskud i en privat virksomhed være omfattet af reglen om max. 6 mdr. Er tilbuddet af kortere varighed end 1 år, kan det efter den 1. januar 2015 ikke forlænges op til 1 år.

Eksempel: Den 28. oktober 2014 er der givet tilbud om privat løntilskud til dagpengemodtager NN for perioden 1. november 2014 til 31. januar 2015 (3 mdr.).

 • Frem til og med 31. december 2014 kan der bevilges forlængelse af løntilskuddet frem til og med 31. oktober 2015 (i alt 12 mdr.).
 • Efter 1. januar 2015 kan der alene bevilges forlængelse frem til og med 30. april 2015 (i alt 6 mdr.).

Ledighedsanciennitet hos offentlig arbejdsgiver

De nye regler om ledighedsanciennitet finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015.
Der indføres en seks måneders karensperiode for offentligt løntilskud, som allerede i dag findes for private løntilskud.

For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører, jf. LAB § 51. Det betyder, at hvis en person er bevilget et tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver før den 1. januar 2015, kan personen fortsætte med tilbuddet, selvom personen ikke har haft 6 måneders sammenlagt hhv. sammenhængende ledighed.

Eksempel: Den 28. oktober 2014 er der givet tilbud om offentligt løntilskud til dagpengemodtager NN for perioden 1. november 2014 til 31. januar 2015 (3 mdr.).

 • Frem til og med 31. december 2014 kan der bevilges forlængelse af løntilskuddet frem til og med 30. april 2015 (i alt 6 mdr.). NN skal ikke opfylde kravet om forudgående ledighed.
 • Efter 1. januar 2015 kan der alene bevilges forlængelse frem til og med 28. februar 2015 (i alt 4 mdr.). Såfremt tilbuddet på et tidspunkt i januar forlænges, så det løber ud over den 1. februar, skal NN den 1. februar opfylde kravet om 6 måneders forudgående ledighed

Ansættelse med løntilskud medregnes som forudgående ledighed, jf. LAB § 51, stk. 2 og 3.

OBS. Ved forlængelse i 2015 skal der endvidere tages højde for de nye regler om varighed og timeløn.

Timeløn hos offentlig arbejdsgiver 

De nye regler om timelønnen under ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver for dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og sygedagpengemodtagere samt personer, der modtager ressourceforløbsydelse, finder anvendelse, såfremt tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015. Reglen finder således ikke anvendelse på tilbud om ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver, hvis tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015. I disse tilfælde vil timelønnen højst kunne udgøre max. 115,98 kr./time (dec. 2014) eksklusive feriepenge m.v. Regulering af timeløn vil ske efter de indtil udgangen af 2014 gældende regler.

Eksempel: Den 28. oktober 2014 er der givet tilbud om offentligt løntilskud til dagpengemodtager NN for perioden 1. november 2014 til 31. januar 2015 (3 mdr.).

 • Frem til og med 31. december 2014 kan der bevilges forlængelse af løntilskuddet frem til og med 30. april 2015 (i alt 6 mdr.). Timelønnen udgør i hele ansættelsesperioden max. 115,98 kr. Der skal ikke beregnes ny arbejdstid ved udgangen af januar.
 • Personen er ansat efter de gamle regler frem til 31. december 2014. Efter 1. januar 2015 kan der alene bevilges forlængelse frem til og med 28. februar 2015 (i alt 4 mdr.). Timelønnen udgør fra 1. februar 121,47 kr. og der skal fra samme dag beregnes ny arbejdstid. 

OBS. Ved forlængelse i 2015 skal der endvidere tages højde for de nye regler om varighed og ledighedsanciennitet og timeløn. Se ovenfor.

Reduktion af løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere

De nye regler om reduktion af løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere finder ikke anvendelse på tilbud, når tilbuddet er aftalt med en person og bevilget før den 1. januar 2015. For tilbud, der er aftalt med en person og bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører, dvs. at løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere udgør 143,14 kr. pr. time. (2015- niveau).

Eksempel: Den 28. oktober 2014 er der givet tilbud om offentligt løntilskud til dagpengemodtager NN for perioden 1. november 2014 til 31. januar 2015 (3 mdr.).

 • Frem til og med 31. december 2014 kan der bevilges forlængelse af løntilskuddet frem
  til og med 30. april 2015 (i alt 6 mdr.). Tilskuddet til arbejdsgiveren udgør i hele 
  ansættelsesperioden i 2015 143,14 kr. pr. time.
 • Efter 1. januar 2015 kan der alene bevilges forlængelse frem til og med 28. februar 2015 (i alt 4 mdr.). Tilskuddet til arbejdsgiveren udgør fra 1. februar 107,55 kr.

Ret til selvfunden tilbud

(Ændring pr. 1. juli 2015)

Forsikrede ledige har fra 1. juli 2015 på samme måde som kontanthjælpsmodtagere ret til tilbud om ansættelse med løntilskud, som de selv har fundet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, herunder krav om forudgående ledighed, jf. LAB § 52 a.

Sidst opdateret 10. okt 2016