Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Trainee-indsats

Indsats for flere trainee-forløb

Som følge af beskæftigelsesreformen er der på finansloven for 2015 afsat 10,2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til forlængelse af trainee-ordningen i denne toårige periode inden for Akademikernes og FTF’s område, og der er afsat 3 mio. kr. hvert af årene til trainee-indsats på LO-området. Formålet er bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet. 

Målgruppen er ledige dimittender med videregående uddannelse, der modtager dagpenge på dimittendsats. 

Den kommende trainee-indsats udmøntes i videst muligt omfang som trainee-indsatsen fra 2012-2013, og Akademikerne, FTF og LO kan således bygge videre på de erfaringer, FTF og Akademikerne har gjort sig i den første periode.

Styring og koordinering

Det bemærkes, at trainee-indsatsen 2012-2013 blev understøttet af Beskæftigelsesregionerne. Nu vil det være Akademikerne, FTF og LO som udgangspunkt selv varetager denne koordinering og styring.

Jobcentrets rolle i forbindelse med trainee-indsatsen for 2015-2016 afspejler den rolle, som jobcentret havde ved trainee-indsatsen i 2012-2013.

Sidst opdateret 12. apr 2016

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk