Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Akademikerne

Det er Akademikernes kampagnesekretariat, der har ansvaret for organisering og styring af aktiviteter i forbindelse med deres trainee-indsats.

Akademikerne forankrer således trainee-indsatsen i deres kampagnesekretariat og gennemfører bl.a. en phoner-kampagne for at booke virksomhedsbesøg med henblik på at matche ledige dimittender med særligt små og mellemstore virksomheder. De bookede virksomhedsbesøg gennemføres ved at inddrage de akademiske a-kasser, universiteternes karrierecentre, erhvervsservicecentre, væksthuse og andre relevante samarbejdspartnere. Jobcentrenes virksomhedskonsulenter inddrages også. 

Akademikerne udvikler ligeledes opkvalificerende udviklingskurser i bl.a. forretningsforståelse, virksomhedskontakt, branchekendskab og kommunikation, så ledige dimittender kan blive bedre klædt på i mødet med virksomhederne.

Et trainee-forløb kan hos Akademikerne enten bestå af et opkvalificerende kursusforløb, introduktionsstilling i stat, region eller kommune, virksomhedspraktik i op til 8 uger eller løntilskud.

Registering af trainee-forløb i forbindelse med Akademikernes trainee-indsats

Der er to muligheder for, hvordan et trainee-forløb under Akademikernes trainee-indsats kan registreres, og det er op til det enkelte jobcenter at beslutte hvilken metode, der anvendes:

  • Trainee-forløb registreres i Akademikernes eget registreringssystem. Her registreres persondata inkl. CPR-nr. på den ledige, der starter i trainee-forløb. Det er jobkonsulenten, der foretager registreringen i forbindelse med matchningen af den ledige og virksomheden. Såfremt der er tale om et trainee-forløb i form af en introduktionsstilling eller via kurser udviklet i forbindelse med trainee-indsatsen, skal det altid registreres i Akademikernes system på CPR-nr., da dette ikke gøres i jobcentrene, fordi der er tale om tilbud uden for LAB.
  • Trainee-forløb registreres i de kommunale sagsbehandlingssystemer (Opera, Workbase eller Fasit). Det er sagsbehandleren i jobcentret, som i forbindelse med, at der afgives trainee-forløb efter tilbud i LAB-loven, foretager registreringen. Der skal foretages en persongruppemarkering, som angiver, at der er tale om et trainee-forløb, foruden den normale registrering af LAB-tilbud.

Download billede af Fasit (png) (nyt vindue)

Download billede af Opera (png) (nyt vindue)

Download billede af Workbase (png) (nyt vindue)

Opgørelse

Målet for Akademikerne er, at 1000 ledige på dimittendsats med videregående uddannelse påbegynder et trainee-forløb i perioden 2017-2018. For at kunne opgøre det samlede antal af trainee-forløb, sammenkøres data på CPR-nr. fra de to registreringskilder, hvorefter eventuelle dubletter fjernes.

Forløb, der ikke kan dokumenteres på CPR-nr., indgår ikke i det samlede måltal, uanset øvrig registrering.

Sidst opdateret 1. mar 2017