Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

FTF

FTF-forankrer indsatsen i en række a-kasser og de faglige organisationer. A-kasserne gennemfører efter nærmere aftale med de faglige organisationer, rekruttering og visitering af ledige dimittender til mulige trainee-forløb. De deltagende A-kasser og/eller faglige organisationer etablerer de konkrete trainee-forløb med formel godkendelse af det lokale jobcenter. 

Følgende organisationer og A-kasser under FTF deltager:

 • PROSA og MIN A-kasse
 • Danmarks Lærerforening og Lærernes A-kasse
 • BUPL og BUPL-A
 • Dansk Sygeplejeråd og Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Ergoterapeutforeningen og Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Danske fysioterapeuter og Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Radiografrådet og Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Konstruktørforeningen og FTF-A
 • Finansforbundet og FTF-A
 • Kost og Ernæringsforbundet og FTF-A
 • Psykomotoriske Terapeuter og FTF-A

Trainee-forløb er hos FTF sammensat af to elementer:

 • Det første element består af et praktisk læringsforløb på en fagrelevant arbejdsplads. Dette kan etableres som virksomhedspraktik i op til 8 uger, løntilskud eller jobrotation.
 • Det andet element vedrører fagligt opkvalificerende kurser, der imødekommer oplagte behov på dimittenders arbejdsmarked. Kurserne kan ikke stå alene, men skal gennemføres i sammenhæng med et praktisk læringsforløb.

Trainee-forløbet skal således som minimum bestå af et praktisk læringsforløb som beskrevet ovenfor, men der lægges op til, at trainee-forløbet gennemføres som kombination af både et praktisk læringsforløb og fagligt opkvalificerende kurser.

Registrering af trainee-forløb i forbindelse med FTF's trainee-indsats

Det er de deltagende faglige organisationer og/eller a-kasser, der etablerer de enkelte trainee-forløb med formel godkendelse fra det lokale jobcenter. Hvert enkelt trainee-forløb beskrives i en trainee-plan, som sendes til det relevante jobcenter, som særskilt tager stilling til, om der skal udarbejdes en "Min plan", herunder om tilbuddet tæller som et ret og pligt tilbud.

Jobcentret godkender i hvert tilfælde trainee-forløbet i form af virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation. Trainee-forløb registreres i de kommunale sagsbehandlingssystemer (Opera, Workbase eller FAsit). Det er sagsbehandleren i jobcentret, som i forbindelse med at der afgives trainee-forløb efter tilbud i LAB-loven, foretager registeringen. Der skal foretages en persongruppemarkering, som angiver, at der er tale om et trainee-forløb, foruden den normale registrering af LAB-tilbud. Se hvordan her:

Download billede af Fasit (png)(nyt vindue)

Download billede af Opera (png)(nyt vindue)

Download billede af Workbase (png)(nyt vindue)

Hver deltagerorganisation under FTF noterer også data for hvert trainee-forløb i et FTF-udarbejdet notat.

Opgørelse

Målet for FTF er, at 1000 ledige på dimittendsats med videregående uddannelse påbegynder et trainee-forløb i perioden 2017-2018.

Forløb, der ikke kan dokumenteres på CPR-nr., indgår ikke i det samlede måltal, uanset øvrigt registrering.

Sidst opdateret 1. mar 2017