Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om indsatsen ved varsling af større afskedigelser

Her kan du finde links til de relevante love og regler om indsatsen ved varsling af større afskedigelser.

Vejledning om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang: VEJ nr. 9088 af 17/02/2015

Bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang: BEK nr. 1558 af 23/12/2014

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang: BEK nr. 291 af 22/03/2010

Sidst opdateret 7. mar 2016

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.