Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsesreformens overgangsregler for voksenlærlinge

På denne side kan du læse om de overgangsbestemmelser for voksenlærlinge, der træder i kraft hhv. 1. januar 2015, som følge af beskæftigelsesreformen.

Målrettet og styrket voksenlærlingeordning

Ændringer i LAB §§ 98 c, 98 e og 98 g og betyder, at ordningen målrettes arbejdsgivere, der ansætter ufaglærte samt dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

De nye regler medfører følgende:

•    Ordningen kan ikke længere benyttes i forbindelse med ansættelse af beskæftigede med
      erhvervsuddannelse eller tilsvarende.
•    Tilskuddet udgør fra 1. januar 2015 40 kr. pr. time ved uddannelsesaftale med ledige ufaglærte med 2
      måneders forudgående ledighed og ledige med en erhvervsuddannelse eller lignende med 12 måneders
      forudgående ledighed.
•    Tilskuddet udgør fra 1. januar 2015 30 kr. pr. time ved uddannelsesaftale med beskæftigede
      ufaglærte og ledige ufaglærte med mindre end 2 måneders forudgående ledighed.

De nye regler finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, hvis tilskuddet bevilges efter den 1. januar 2015.

Betingelsen om, at løntilskuddet skal være bevilget, indebærer, at arbejdsgiver fra kommunen skal have modtaget bindende tilsagn om udbetaling af tilskud.

Eksempel: Arbejdsgiver indgår uddannelsesaftale med beskæftigede faglærte NN. Arbejdsgiver modtager den 22. december tilsagn om tilskud. Første praktikperiode hos arbejdsgiver påbegyndes den 2. januar 2015. Tilskud udbetales efter de før 1. januar 2015 gældende regler og tilskuddet er bevilget i overens¬stemmelse med gældende regler. Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time.
Sidst opdateret 6. okt 2016