Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Virksomhedsservice og rekruttering

Virksomhedsservice i Jobcentrene handler om at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland, samt forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet.

Rengøringsdame holder kost og rengøringsvogn

STAR understøtter jobcentrenes virksomhedsrettede service gennem:
  • Inspiration til virksomhedsservice - gode metoder og modeller fra jobcentre.
  • It-understøttelse af virksomhedsservice i Jobcentrene 
  • Jobservice Danmark: Virksomhedernes indgang til beskæftigelsessystemet på tværs af jobcentre.  
  • Sammen om Integration: Virksomhedernes indgang til rekruttering af flygtninge 
  • Overvågning og analyser af virksomhedsservice.  
  • Workindenmark: Rekruttering af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, samt hjælp til danske borgere der ønsker job i udlandet.  
  • International Citizen Service: Samlet indgang til ’myndighedsdanmark’ for udenlandske arbejdstagere, studerende og danske virksomheder. 
Med beskæftigelsesreformen er virksomhedsservice og jobformidling blevet en kerneopgave i jobcentrene, så virksomheder kan få den arbejdskraft, de har behov for. For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomheder inden for tre servicespor:
  1. Rekruttering af ledige
  2. Uddannelse og opkvalificering
  3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.


Sidst opdateret 27. okt 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg Jobservice Danmark på LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, rekruttering, opkvalificering, fastholdelse og integration af flygtninge. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)