Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Analyser af virksomhedssamarbejdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører løbende analyser af virksomhedssamarbejdet med henblik på at tage temperaturen på jobcentrenes virksomhedsservice.

Som en del af den tilbagevendende rekrutteringsundersøgelse har ca. 13.000 virksomheder siden efteråret 2013 halvårligt givet deres mening til kende i forhold til samarbejdet med jobcentrene og deres tilfredshed med konkrete indsatser. Grundet det høje antal deltagere, repræsenterer de deltagende virksomheder typisk 40-50 pct. af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Analyse af virksomhedernes samarbejde med jobcentrene

På baggrund af besvarelserne fra rekrutteringsundersøgelsen er der udarbejdet følgende analyser af virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats.

Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene, foråret 2017

Analysen viser, at de virksomheder, der samarbejdet med et jobcenter, generelt er godt tilfredse med jobcentrenes indsats. Der er en pæn forøgelse i samarbejdet med jobcentrene om ledige i løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingeforløb eller jobrotation.

Læs analysen her

Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene, efteråret 2016

Analysen viser, at de virksomheder, der samarbejdet med et jobcenter, generelt er godt tilfredse med jobcentrenes indsats. Lidt færre af de adspurgte virksomheder har dog samarbejdet med et jobcenter om rekruttering sammenlignet med seneste analyse.

Læs analysen her

Virksomhedernes samarbejde med jobcentrene, foråret 2016

Analysen viser, at de virksomheder, der samarbejder med et jobcenter, generelt er godt tilfredse med jobcentrenes indsats. Trods en pæn forøgelse i særligt rekrutteringssamarbejdet, er det fortsat en mindre del af virksomhederne, der samarbejder med et jobcenter.

Læs analysen her

Sidst opdateret 11. jan 2018

Evaluering af virksomhedsbesøg

Kampagne med besøg hos 3.700 virksomheder har vist stor tilfredshed med en proaktiv virksomhedsindsats fra jobcentrene. I evalueringen finder du både grafer for samarbejdet og tilfredsheden samt casebeskrivelser om de gode erfaringer.

Hent evalueringen her:

Evaluering af virksomhedskampagnen (pdf) (nyt vindue)