Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland

Stor aktivitet og mange byggeprojekter i Nordjylland har betydet, at bygge- og anlægsbranchen har et øget behov for kvalificeret arbejdskraft. Adgangen til faglært arbejdskraft er vigtig for, at virksomheder kan få tilstrækkelig arbejdskraft.

Projektet ”Byg i Nord” er et bredt samarbejde mellem bygherrer, jobcenter Aalborg, VEU centrene, Dansk Byggeri og Tekniq samt A-kasser og faglige forbund inden for byggebranchen. Projektet har til formål at forebygge rekrutteringsudfordringer og sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland.

Samarbejdet mellem aktørerne på arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervsområdet koordineres og faciliteres gennem et projektsekretariat, som er knyttet direkte eller indirekte til byggepladsen. Ved at knytte den samlede indsats til én koordinerende enhed sikres sammenhæng mellem indsatserne samtidig med, at indsatsen målrettes virksomhedernes aktuelle udfordringer og efterspørgsel.

Tilstede på byggepladserne og fingeren på pulsen

Byg i Nords projektsekretariat er aktivt tilstede på byggepladserne, hvor de er med inde i maskinrummet på byggemøder. Deltagelsen på byggepladserne giver et detaljeret indblik og kendskab til branchens behov. Kendskabet og viden om byggepladserne er derudover med til at sikre en god dialog med virksomhederne, ligesom der løbende sker en forventningsafstemning mellem virksomhederne og beskæftigelsessystemet.

Den løbende virksomheds- og bygherrekontakt betyder, at Byg i Nords projektsekretariatet har fingeren på pulsen og kendskab til byggeprojekternes fremdrift samt arbejdskraft- og kompetencebehov, således at der findes de bedst mulige løsninger på virksomhedernes behov.

Opkvalificering inden for mangelområder

En af udfordringerne i bygge- og anlægsbranchen er mangel på faglærte, og uddannelse og opkvalificering er derfor en central del af Byg i Nord. Opkvalificering og uddannelse understøtter, at de ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. En del af arbejdet i Byg i Nord handler derfor om, at de ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, gennem opkvalificering og uddannelse målrettet konkrete job. Opkvalificering og uddannelse i bygge- og anlægsbranchen er effektivt, det giver gode beskæftigelsesmuligheder i en branche, som efterspørger arbejdskraft.

Samarbejdet mellem arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervsområdet er centralt for at kvalificere og sikre det rette match mellem virksomhed og ledig. Samarbejdet understøtter samtidig, at arbejdsstyrken uddannes og opkvalificeres i tråd med den regionale udvikling i bygge- og anlægsbranchen.

Byg i Nord gør både rekruttering og uddannelsesaktiviteter enkle og let tilgængelige for virksomhederne, således at virksomheder kun skal bruge et minimum af tid på rekruttering og uddannelsesplanlægning. Gennem Byg i Nord skabes der kontakt mellem ledige og virksomheder, og virksomhederne kan få kontakt til ledige med de rette kvalifikationer, samt dem der har brug for en målrettet opkvalificering. Projektet har tilknyttet en emnebank, hvor interesserede arbejdssøgende er registreret med deres jobønsker og kvalifikationer. Emnebanken videreformidler ligeledes virksomhedernes løbende rekrutteringsbehov og er dermed med til at understøtte matchet mellem ledig og arbejdsgiver.

Læs mere om Byg i Nord på projektets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 14. nov 2017

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)