Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Europæiske lande retter blikket mod erhvervskompetencer

I en uge sætter en række europæiske lande et særligt fokus på erhvervskompetencer gennem eventen European Vocational Skills Week 2017, som afvikles sideløbende med European Employers’ Day 2017.

Europa-Kommissionen skriver om temaet for eventen:

110 millioner europæere har draget fordel af en erhvervsuddannelse (EUD). Virksomheder og organisationer bliver stærkere og mere konkurrencedygtige takket være veluddannet personale med tekniske, up to date færdigheder. Dette er også med til at bidrage til intelligent og bæredygtig vækst.

Arbejdspladsbaseret læring, praktikophold, lærlingeuddannelser, skræddersyede uddannelsesforløb og oplæring på arbejdspladsen har til formål at frigøre alles faglige potentiale ved at kombinere teori og praksis. Erhvervsuddannelser bliver stadig mere attraktive både for arbejdsgivere og deres arbejdsstyrke.

Gennem ugen vil der være en række aktiviteter i Bruxelles samt nationalt i de europæiske lande.

Der være fokus på kvalitet inden for erhvervsuddannelser med henblik på at fremme erhvervsuddannelserne som et første karrierevalg med tre undertemaer.

 1. Fremme mobiliteten på erhvervsuddannelsesområdet, fordi de elever, der er mobile, opnår færdigheder, der øger deres beskæftigelsesevne og livsudsigter.
 2. Fremme sektorspecifikke løsninger gennem sektorsamarbejde om færdigheder.
 3. Arbejdsgivernes afgørende rolle i partnerskaber mellem virksomheder og erhvervsuddannelser.

Aktiviteter i løbet af ugen

 • Mandag d. 20. november:
  Nationale åbningsarrangementer i de deltagende lande, der bringer nationale og regionale regeringsrepræsentanter, arbejdsmarkedets parter, lærere og undervisere, udbydere af erhvervsuddannelser, repræsentanter for Kommissionen og andre EUD-interessenter sammen.
 • Tirsdag d. 21. november:
  Medlemsstaterne afholder en “arbejdsgiverdag” i tæt samarbejde med den offentlige arbejdsformidling.
 • Onsdag d. 22. november (Bruxelles):
  EUD-konference med et morgenplenarmøde og sideløbende sessioner om eftermiddagen med fokus på ugens tre undertemaer samt centrale politiske spørgsmål vedrørende bidrag til at modernisere og gøre erhvervsuddannelser mere attraktive.
 • Torsdag d. 23. november (Bruxelles):
  Virksomhedsuddannelseskonference afholdes inden for rammerne af den europæiske ungdomspagt, med indlæg om den private sektors udbud af lærlingeuddannelser/praktikophold i hele Europa samt en høring om erhvervsrettet videreuddannelse.
 • Fredag d. 24. november (Bruxelles):
  Afslutningsarrangement med præsentation af ugens resultater med deltagelse af højtstående repræsentanter og EU-ambassadører for erhvervsuddannelser og en prisuddeling.

Læs mere om eventen på Europa-Kommissionens hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 20. nov 2017

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)