Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

International Citizen Service

Et tilbud til udenlandske arbejdstagere og studerende samt danske virksomheder om en nem indgang til ’myndighedsdanmark’.

Der er oprettet ICS-centre i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

ICS drives i et samarbejde mellem de statslige og kommunale myndigheder, der har kontakt med den udenlandske arbejdstager eller studerende i forbindelse med deres indrejse i Danmark, dvs. Statsforvaltningen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, de fire kommuner, SKAT og Workindenmark. International Community er også til stede i ICS i Aarhus. Endvidere bidrager Styrelsen for Videregående Uddannelser med virtuel vejledning om bl.a. godkendelse og autorisation af udenlandske uddannelser.

Alle de relevante myndigheder er således samlet under ét tag, og det er derfor som regel kun nødvendigt for den udenlandske arbejdstager eller studerende og eventuelle medfølgende familiemedlemmer at henvende sig i ICS for at få styr på papirarbejdet og svar på alle spørgsmålene.

Hvad kan ICS hjælpe med?

I International Citizen Service kan udenlandske arbejdstagere og studerende samt evt. medfølgende familiemedlemmer få hjælp til papirarbejdet:
 • EU/EØS-borgere kan indgive ansøgning om og få udstedt registreringsbevis
 • Tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt i Danmark, kan indgive ansøgning om opholdstilladelse
 • Udenlandske borgere kan få udstedt CPR-nummer og sundhedskort
 • Udenlandske arbejdstagere kan få udstedt skattekort

ICS kan betjene borgere fra de fire værtskommuner samt borgere fra kommuner, som værtskommunerne har indgået aftale med om at udstede personnumre og sundhedskort på vegne af disse kommuner. Der er ultimo 2015 indgået aftale med 66 af landets øvrige kommuner.

Se liste over ICS-aftalekommuner

Personer, der ikke bor i en af de fire værtskommuner, skal møde op i deres bopælskommune for at få udstedt CPR-nummer og sundhedskort, hvis kommunen ikke har indgået aftale med ICS-værtskommunen om, at opgaven varetages her. Desuden kan udlændinge få information og vejledning om en lang række områder:

 • Jobsøgning til både arbejdstagere, studerende og medfølgende familiemedlemmer
 • Studie- og karrierevejledning
 • Godkendelse af uddannelse og dansk autorisation til lovregulerede erhverv
 • Det danske skattesystem
 • Danskundervisning
 • Dagtilbud, skole og fritidsaktiviteter for børn og unge
 • Netværk og sociale aktiviteter i området
 • Boligsøgning
 • Omregistrering af bil
 • Dansk kørekort

Danske virksomheder kan få hjælp og vejledning om rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Gå til ICS's hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. jul 2016