Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

It-understøttelse af virksomhedsservice

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en række it-projekter, der skal understøtte beskæftigelsesreformens mål om bedre virksomhedsservice.

Det fremgår af Beskæftigelsesreformen, at virksomhedsservice skal understøttes af nye og forbedrede it-løsninger.

STAR har iværksat flere it-rettede initiativer for at understøtte virksomhedsservice i Jobcentrene:

  • Optimering af Jobnet for Arbejdsgivere (2017)
  • CV-optimering (2016)
  • Forundersøgelse af jobcentrenes behov for virksomhedsservice it-understøttelse (2015)

Jobnet for Arbejdsgivere

En ny opdateret udgave af Jobnet for Arbejdsgiver blev offentliggjort d. 27. marts 2017. Her kan virksomheder oprette jobannoncer, få adgang til en ny og forbedret CV udsøgning, oprette jobagenter m.m. Fra 25. september 2017 starter implementeringen af det nye jobordremodul, der givervirksomheder mulighed for at afgive jobordrer til digitalt direkte til deres jobcenter. Det nye jobordremodul bliver obligatorisk for jobcentrene at integrere i deres kommunale it-system ultimo 2017, jf. databekendtgørelsen. Det betyder, at alle kommuner skal være tilmeldt jobordremodulet senest d. 1. december 2017.

STAR afholder implementeringsseminarer for jobcentrene i løbet af efteråret 2017.

Læs mere om implementeringen af jobordremodulet for jobcentrene (nyt vindue)(pdf)

Læs mere om Jobnet for Arbejdsgivere

”How to”-video om hvordan virksomheder kan bruge Jobnet for ArbejdsgivereI højre spalte kan du finde yderligere reklamemateriale henvendt til virksomheder om Jobnet for Arbejdsgivere.

CV optimering

Optimeringen af CV’et på Jobnet blev idriftsat 11. januar 2016. Jobnet CV’et har fået nye funktionaliteter og kategorier, samt en forbedret søgefunktion for arbejdsgivere og jobkonsulenter.

Læs mere om forbedringerne (nyt vindue)(pdf)


Forundersøgelse af it-understøttelse

Forundersøgelsen af jobcentrenes behov for it-understøttelse af virksomhedsservice i jobcentrene blev udført af Discus i 2015. Undersøgelsen pegede på værktøjer, incitamenter og indsatser som bedst kan understøtte a-kasser, kommunal sagsbehandling, virksomheder og borgere i virksomhedsservice indenfor de tre servicespor rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Rapport om  kortlægning af behov for it-understøttelse af virksomhedsservice (nyt vindue)(pdf)
Sidst opdateret 18. sep 2017

Følg Jobservice Danmark på LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, rekruttering, opkvalificering, fastholdelse og integration af flygtninge. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)