Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Virksomhedskampagne

Support til jobcentre om virksomhedskampagnen - Her på siden finder du det samlede kampagnemateriale.

Om kampagnen

 

Virksomhedskampagnen er en indsats i to spor, der gennem afholdelsen af i alt 3.100 virksomhedsbesøg henholdsvis har til formål at øge kendskabet til Jobservice Danmark samt at styrke jobcentrenes virksomhedsservice med mindre og mellemstore virksomheder.

Kampagnen er igangsat og tilrettelagt af STAR i samarbejde med Wanek & Myrner, som bistår med udarbejdelse af kampagnemateriale og booking af møder med virksomheder.


Den landsdækkende kampagne har følgende spor:
  • En Jobservice Danmark kampagnen målrettet virksomheder med over 100 ansatte
  • En virksomhedskampagne målrettet virksomheder med mellem 5-100 ansatte

I kampagnekataloget finder du alle informationer om kampagnen, de forskellige elementer som kampagnen indeholder, samt tidsplan og meget mere.

OBS: Der er et vigtig tillæg til kampagnekataloget om flytning eller aflysning af et møde.

Kampagnekatalog (pdf) (nyt vindue)
Tillæg - Flytning eller aflysning af et møde (pdf) (nyt vindue)

 

Nedenfor er der adgang til det væsentligste materiale målrettet jobcentrene.

 

 

Breve fra beskæftigelsesministeren

Mandag d. 2. november 2015 har beskæftigelsesministeren udsendt to breve til henholdsvis alle borgmestre, samt til de administrerende direktører for 1500 virksomheder med over 100 ansatte.

Ministerbrev til virksomheder(pdf) (vindue)

Webannoncer til jobcentrets hjemmeside

Der er flere jobcentre, der har efterspurgt webannoncer til brug for at lægge på jobcentres egen hjemmeside. Nedenfor er tre forskellige webannoncer i to forskellige formater, som alle jobcentre frit kan benytte til at vise, at jobcentret er en del af kampagnen.

Webannoncer i stort format (528x177):

 

 

Webannoncer i lille format (300x250):

Sådan kan jobcentre bidrage til Sammen om integration

 

Jobcentrene har en afgørende rolle i at udbrede kendskabet til Sammen om integration blandt virksomhederne. Nedenfor er en uddybning af, hvordan jobcentrene kan bidrage til at øge antallet af virksomheder, der indgår i Sammen om integration under virksomhedskampagnen. Endvidere er logoet ”Sammen om integration”, som alle jobcentre frit kan bruge til at lægge op på egen hjemmeside, og til at vise at jobcentret er en del af Sammen om integration. Logoet ligger også på forsiden af BM’s hjemmeside for at skabe synlighed om den vigtige fælles opgave med at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

 

 

Booking af møder

Wanek & Myrner står for booking af møder med virksomheder. For de virksomhedskonsulenter, som skal deltage i kampagnens virksomhedsbesøg, er det nødvendigt at oprette en online kalender.

Callscriptet, som bliver brugt i forbindelse med booking af møder, findes i kampagnekataloget ovenfor.

Når virksomheden har accepteret et besøg, udsendes en bekræftelse på mødet. Her vedhæftets følgende materiale til virksomheden som forberedelse inden besøget.

Forberedelsesark til virksomheder med over 100 ansatte (pdf) (nyt vindue)
Forberedelsesark til virksomheder med mellem 5-100 ansatte (pdf) (nyt vindue)

Forberedelse til mødet med virksomheden

Udover koordinering af mødebooking, kræver besøget hos virksomheden også forberedelse fra jeres side. Læs i guiden, om det gode virksomhedsbesøg.

 

 

Det gode virksomhedsbesøg (pdf) (nyt vindue)

Materialer til brug for virksomhedsbesøget

Til virksomhedsbesøget medbringes besøgsmapper i fysisk form. Alle deltagende jobcentre får tilsendt besøgsmapper med faktaark, der er målrettet de virksomhedsbesøg I skal ud på i kampagnen. Hvert jobcenter har ligeledes fået tilsendt et faktaark med egne kontaktoplysninger. På arket Brug dit jobcenter har hvert jobcenter fået indsat eget logo og kontaktoplysninger.

Skabelon til faktaark - Brug dit jobcenter (pdf) (nyt vindue)


Faktaark om virksomhedsservice til virksomhedsbesøg fra jobcenter (pdf) (nyt vindue)

Faktaark om Jobservice Danmark til virksomhedsbesøg fra AMK sammen med jobcenter (pdf) (nyt vindue)

Endvidere kan I benytte jer af et møderegistreringsark i forbindelse med jeres virksomhedsbesøg. Disse ark er til frivillig afbenyttelse, men tænkt som et hjælpeværktøj, som kan systematisere de informationer og tilkendegivelser, I får fra jeres virksomhedsbesøg. I skal selv sørge for at printe arket ud inden besøget.

Møderegistrering Virksomhedsservice (jobcenterbesøg) (pdf) (nyt vindue)
Møderegistrering Jobservice Danmark (pdf) (nyt vindue)

Opfølgning på besøg

Som et led i opfølgning og evaluering af kampagnen, skal alle besøg registreres i en resultatopfølgning, og indsendes til dit regionale Arbejdsmarkedskontor. For at følge med i den løbende udvikling, skal alle deltagende jobcentre indsende en opdateret version (senest) den sidste arbejdsdag i hver måned.

Der er i selve Excel arket en kort vejledningstekst til hvordan det udfyldes og håndteres af det respektive jobcenter.

 

AMK Midt-Nord skema til resultatopfølgning (xlsx) (nyt vindue)

AMK SYD skema til resultatopfølgning (xlsx) (nyt vindue)

AMK Øst skema til resultatopfølgning (xlsx) (nyt vindue)

For Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord sendes arket til: Mogens Jensen moj@star.dk og Hans Svenstrup has@star.dk
For Arbejdsmarkedskontor Syd sendes arket til: Hanne Heebøll HAH@star.dk og Michael Nielsen min@star.dk
For Arbejdsmarkedskontor Øst sendes arket til: Jane Simonsen jsm@star.dk
Sidst opdateret 7. apr 2017

Evaluering af virksomhedsbesøg

Kampagne med besøg hos 3.700 virksomheder har vist stor tilfredshed med en proaktiv virksomhedsindsats fra jobcentrene. I evalueringen finder du både grafer for samarbejdet og tilfredsheden samt casebeskrivelser om de gode erfaringer.

Hent evalueringen her:

Evaluering af virksomhedskampagnen (pdf) (nyt vindue)


Har du spørgsmål?

Har du som jobcenter spørgsmål om kampagnen, er du velkommen til at tage kontakt til et af arbejdsmarkedskontorerne:

AMK Midt-Nord, Hans Svenstrup has@star.dk, 7222 3639
AMK Syd, Hanne Heebøll HAH@star.dk, 7222 3835
AMK Øst, Jane Simonsen jsm@star.dk, 7222 3475

Du kan også kontakte den kampagneansvarlige i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:
Kristina Lang, kla@star.dk