Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Deltag i virksomhedspartnerskabet, og hjælp flygtninge med at komme i arbejde.

Sammen om integration er et partnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder for at få flere flygtninge i arbejde. Målet er at synliggøre virksomhedernes vigtige indsats med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, og partnerskabet blev etableret ved regeringens topmøde om integration i september 2015.

Det er let og enkelt at deltage i Sammen om integration, og alle virksomheder - store som små - kan være med.

Bliv en del af partnerskabet

Kontakt Jobservice Danmark, hvis du er interesseret, eller hvis du vil høre mere om, hvordan partnerskabet kan være relevant for din virksomhed. Tlf.: 72 200 350 eller mail: jobservicedanmark@star.dk

Du kan læse mere om Sammen om integration her (nyt vindue)

Der er allerede en lang række af virksomheder, som deltager i Sammen om integration.

Find en liste over de deltagende virksomheder her

Logo-sammen-om-integration

Der findes en række virksomhedsrettede tilbud målrettet flygtninge, og med trepartsaftalen om integration kom der nye muligheder for virksomheder og flygtninge.

Hent faktaark med oversigt over virksomhedsrettede tilbud målrettet flygtninge (pdf)

Læs mere om de forskellige ordninger og hent faktaark her (nyt vindue)

Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) og muligheden for at indgå en beskæftigelsesrettet integrationsaftale er tiltag, der skal medvirke til, at flere flygtninge bliver integreret på det danske arbejdsmarked.

Læs mere om IGU'en her

Læs mere om integrationsaftalen her

Sidst opdateret 20. jul 2017

Læs mere om Sammen om integration

På www.sammenomintegration.dk kan du læse mere om initiativet, hvordan I kommer i gang eller blive inspireret af, hvad andre virksomheder gør.

Læs mere om Sammen om integration (nyt vindue)

Kontakt Jobservice Danmark - Sammen om integration

Jobservice Danmark

Kontakt Jobservice Danmark, hvis I er interesserede i at deltage, hvis I vil høre mere om IGU, eller hvis I vil høre nærmere om, hvordan en integrationsaftale kan være relevant for jer.

Tlf. 72 200 350 (alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00).

I kan også kontakte Jobservice Danmark 24 timer i døgnet ved at skrive til jobservicedanmark@star.dk