Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Gode råd til god virksomhedsservice

Her kan du finde inspiration fra andre jobcentre til gode metoder og modeller for god virksomhedsservice.

Opstartsseminar 1

Med beskæftigelsesreformen er virksomhedsservice og jobformidling blevet en kerneopgave i jobcentrene, så virksomheder kan få den arbejdskraft, de har behov for.

For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomheder inden for tre servicespor:

  1. Rekruttering af ledige
  2. Uddannelse og opkvalificering
  3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Kort om "Udvikling af god virksomhedsservice"

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har iværksat initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’ for at understøtte jobcentrenes implementering af virksomhedsservice, som beskrevet i beskæftigelsesreformen.

Seks jobcentre arbejder i 2016 med at udvikle konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice.

I nyhedsbreve og regionale netværksmøder kan jobcentrene løbende få inspiration til udviklingen af god virksomhedsservice med eksempler fra både de seks medvirkende jobcentre og andre jobcentre. De gode eksempler samles i starten af 2017 i en håndbog til alle landets jobcentre.

De seks jobcentre i initiativet er: Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Rudersdal, Varde og Vordingborg.

Jobcentrene gennemgår alle en proces, hvor de:

  • Afdækker styrker og udfordringer i deres nuværende virksomhedsservice,
  • Identificerer fremadrettede udviklingsområder,
  • Udarbejder udviklingsplaner,
  • Udvikler konkrete modeller, metoder og redskaber, der supplerer og styrker det enkelte jobcenters virksomhedsservice,
  • Afprøver og implementerer i praksis.

Hvad sætter jobcentrene fokus på? Se udviklingsplanerne:

STAR har afholdt en seminardag om ”God virksomhedsservice” i foråret 2015. Ved seminaret blev der indsamlet input fra frontløberjobcentre til, hvad der er god virksomhedsservice inden for de tre servicespor. Der blev også sat fokus på, hvilke kerneydelser, som jobcentrene skal levere inden for servicesporene, samt på anbefalinger til hvordan jobcentrene kan styrke deres virksomhedsservice.  

Opsamling fra seminar om god virksomhedsservice af Mploy (pdf) (nyt vindue)

 

 

 

Sidst opdateret 9. nov 2016