Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Inspiration til virksomhedsservice

Her kan du finde inspiration fra andre jobcentre til gode metoder og modeller for god virksomhedsservice.

Opstartsseminar 1

Med beskæftigelsesreformen er virksomhedsservice og jobformidling blevet en kerneopgave i jobcentrene, så virksomheder kan få den arbejdskraft, de har behov for. For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomheder inden for tre servicespor:

  1. Rekruttering af ledige
  2. Uddannelse og opkvalificering
  3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

'Udvikling af metoder til god virksomhedsservice'

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) iværksatte i 2016 initiativet ’Udvikling af konkrete modeller og metoder til god virksomhedsservice’ for at understøtte jobcentrenes implementering af virksomhedsservice, som beskrevet i beskæftigelsesreformen.

Seks jobcentre arbejdede i 2016 med udvikling af deres virksomhedsservice ud fra konkrete udviklingsplaner, udarbejdet med udviklingskonsulenter tilknyttet projektet. De seks jobcentre har alle udarbejdet en strategi for deres virksomhedsservice, samt konkrete metoder og modeller til implementering af strategien.

De gode erfaringer og modeller og metoder fra initiativet er samlet i en metodehåndbog i god virksomhedsservice. I denne findes inspiration til ledere i jobcentre til hvordan udvikling af virksomhedsservice kan gribes an.

Initiativet har arbejdet med løbende spredning af projektets erfaringer og de deltagende jobcentre har på netværksmøder debatteret og delt erfaringer om udvikling af virksomhedsservice med landets øvrige jobcentre. De mange diskussioner og inputs fra netværksmøder og debatter har ligeledes inspireret til gode eksempler og modeller som indgår i metodehåndbogen om god virksomhedsservice.

De seks jobcentre i initiativet er: Favrskov, Fredericia, Frederikshavn, Rudersdal, Varde og Vordingborg.

Læs mere her om hvad de deltagende jobcentre har sat fokus på. Se udviklingsplanerne her: 

STAR afholdte en seminardag om 'God virksomhedsservice' i foråret 2015. Ved seminaret blev der indsamlet input fra frontløberjobcentre til, hvad god virksomhedsservice inden for de tre servicespor. Der blev også sat fokus på, hvilke kerneydelser, som jobcentrene skal levere inden for servicesporene, samt på anbefalinger til hvordan jobcentrene kan styrke deres virksomhedsservice.

Opsamling fra seminar om god virksomhedsservice af Mploy (pdf) (nyt vindue)

 

 

 

Sidst opdateret 1. mar 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)