Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fire nødvendige indsatsområder

Jobcenterets interne organisering, virksomhedskontakten, borgerkontakten og tværgående samarbejde er fire nødvendige indsatsområder, hvis jobcentret skal levere god virksomhedsservice.

Jobcentres virksomhedsservice skal sikre, at virksomheders behov for rekruttering, uddannelse, opkvalificering og hjælp til fastholdelse af sygdomsramte medarbejdere dækkes. Jobcentrene skal derfor kunne:

 • Hjælpe virksomhederne til at finde ledig, kvalificeret arbejdskraft
 • Sikre, at arbejdskraften har de kompetencer, der efterspørges, via uddannelse og opkvalificering
 • Håndtere mangel- og paradoksproblemer
 • Understøtte, at sygemeldte og ansatte i risiko for sygemelding fastholdes i job/på arbejdsmarkedet.

Hvordan sikres god virksomhedsservice i praksis?

Udvikling af god virksomhedsservice kræver, at hele jobcentret er gearet til det, fordi virksomhedsservice går på tværs af jobcentrets organisation.

Det kan anbefales, at arbejde med følgende fire indsatsområder: Virksomhedskontakten, borgerkontakten, jobcentrets interne organisering og tværgående samarbejde.

Nedenstående model illustrerer den sammenhæng, der er mellem de fire indsatsområder – hvis det ene område ikke bliver tilgodeset, kan den gode service ikke leveres.

Jobcentrets udvikling

For at kunne levere god service, er det nødvendigt at jobcenteret på tværs af organisationen udvikler en fælles forståelse og et fælles fodslag i forhold til virksomhedsservice.

Det er for eksempel nødvendigt med modeller for effektiv videndeling mellem de opsøgende virksomhedskonsulenter og de medarbejdere, der har borgerkontakten, så de ledige får viden om, hvor jobmulighederne er og det gode match sikres. Det er også en forudsætning, at de medarbejdere i jobcentret der har borgerkontakt, gennemfører jobrettede samtaler og klæder borgerne på med gode CV’er. Når de lediges kompetencer ikke matcher virksomhedernes behov og der er behov for opkvalificeringsforløb kræver det et godt tværgående samarbejde.

Fokus på alle fire indsatsområder kan være med til at sikre god virksomhedsservice og gør jobcentret i stand til at levere den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

De seks medvirkende jobcentre arbejder med udvikling af virksomhedsservice indenfor alle modellens fire områder.

Se jobcentrenes udviklingsplaner, hvor udviklingsområderne er beskrevet mere detaljeret:

 • Sidst opdateret 1. mar 2017

  Materiale om virksomhedsservice

  Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

  Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

  Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

  Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

  Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

  Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

  Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

  Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

  Linkedin-logo

  Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

  Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)