Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvordan skabes den gode virksomhedsservice

Virksomhedsservice er et komplekst felt. Jobcentret skal både sikre en professionel virksomhedskontakt og samarbejde udadtil, og sikre at organisationen er gearet til hurtigt at handle på den viden, den får om virksomhedernes behov for arbejdskraft og rådgivning.

Bedre virksomhedsservice kræver en indsats på fire områder

God virksomhedsservice er meget mere end en professionel virksomhedskontakt. Det er også en jobrettet borgerkontakt der sikrer, at borgeren har relevant og aktuel viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer, en styrket intern samarbejdskæde og et stærkt tværgående samarbejde med andre aktører.

De seks jobcentre i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’ har siden sidste efterår arbejdet på at udvikle deres virksomhedsservice, og ud fra deres erfaringer giver vi her de bedste bud på, hvad der skaber den gode virksomhedsservice.

Virksomhedskontakten

Der er ingen ”one size fits all” i virksomhedskontakten, og jobcentret skal derfor være gearet til professionelt samarbejde i det konkrete tilfælde. Det afgørende er, at virksomheden finder den arbejdskraft, de har brug for. Det sker ikke nødvendigvis gennem jobcentret, men jobcentret skal sikre, at de ledige søger mod arbejdsmarkedet og især mod områder med gode jobmuligheder.

I fastholdelsessager er jobcentret derimod altid en nødvendig samarbejdspartner for virksomheder med sygemeldte medarbejdere. Her skal jobcentret levere den service, der skaber de optimale betingelser for at fastholde sygemeldte medarbejdere.

Jobcentrene i initiativet har fokus på at kvalificere virksomhedskontakten ved at komme tættere på virksomhederne og ved at kunne agere mere professionelt i selve kontakten.

Her er jobcentrenes bud på, hvordan virksomhedskontakten kan professionaliseres:


Jobcentrenes top 5 til professionalisering af virksomhedskontakten

 1. Flere virksomhedskonsulenter og virksomhedsserviceenheder, hvor konsulenter opsøger virksomheder 'uden borgere' og med fokus på virksomhedernes behov.
 2. Udvikling af kommunikationsmateriale om alle jobcentrets servicemuligheder. Alle, der har virksomhedskontakt, klædes på til at kunne spotte og gå i dialog med virksomhederne om, hvad jobcentret kan hjælpe med.
 3. Opdyrkning af nye former for samarbejde med virksomheder om opkvalificering af ledige.
 4. Kontaktpersonordninger og koncepter for serviceaftaler.
 5. Implementering af digital understøttelse af virksomhedskontakten: CRM-systemer, VITAS m.m.

Borgerkontakten

Behov på arbejdsmarkedet skal være omdrejningspunktet for borgerkontakten. Afsættet for borgerkontakten skal være et kendskab til, hvor der er jobåbninger, hvilke forventninger og krav der er på de arbejdspladser, hvor jobåbningerne findes, og endeligt hvordan den enkelte ledige sikrer sig, at han eller hun kommer i betragtning til stillingerne.

Jobcentrene i initiativet har fokus på at kvalificere borgerkontakten ved at bringe mere viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft og deres kompetencekrav ind i rådgivning og vejledning af ledige – og synliggøre de lediges kompetencer bedre for virksomhederne.

Her er jobcentrenes bud på, hvordan der skabes en god borgerkontakt:


Jobcentrenes Top 5 til en borgerkontakt, der går hånd i hånd med god virksomhedsservice

 1. Brug af jobrettede samtaler så ledige får viden om det lokale arbejdsmarked til brug for relevant jobsøgning og bliver informeret om relevante muligheder for uddannelse og opkvalificering.
 2. Tidligere inddragelse af virksomhedskonsulenter og fælles samtaler for at understøtte det jobrettede fokus.
 3. Brug af digitale værktøjer: Joblog, Min plan og Jobnet CV'et for at understøtte det jobrettede fokus i borgerkontakten.
 4. Brug af Jobnet CV'et til flere målgrupper af ledige og kvalificering af CV'erne via kvalitetstjek og jobcaféer, hvor ledige får hjælp til at udarbejde og forbedre deres CV.
 5. Øget brug af virksomhedsforløb, så borgerne får en mere jobrettet indsats.

Intern organisering og servicekæde

Jobcentrets serviceopgave peger to veje - dels mod virksomhederne og dels mod borgerne. De to områder må ikke leve hver deres liv, så det er vigtigt at medarbejdere, der har borgerkontakten, også har virksomhedsservice i bevidstheden og modsat.

Jobcentrene i initiativet har fokus på at styrke tænkningen af virksomhedsservice i hele jobcentret og skabe én fælles virksomhedsservice på tværs af afdelinger og teams. Samtidig er fokus på, at medarbejdere med borgerkontakt skal have større viden om det lokale arbejdsmarked, og medarbejdere med virksomhedskontakt skal have større viden om, hvilken arbejdskraft jobcentret ’har på hylderne’, så den interne servicekæde styrkes.

Her er jobcentrenes bud på, hvordan den interne servicekæde i jobcentret styrkes:


Jobcentrenes top 5 til en styrket intern servicekæde, der sikrer hurtige og gode match - og dermed god virksomhedsservice

 1. Kursusdage, fælles møder og fælles temadage om virksomhedsservice for både medarbejdere med virksomheds- og borgerkontakt.
 2. Udvikling af fælles mål, der giver fælles ansvar for gode match.
 3. Udvikling af den eksisterende mødestruktur og indhold på møder, så virksomhedsservice fx bliver et fast punkt på alle team- og afdelingsmøder.
 4. Udvikling af det organisatoriske samspil mellem opsøgende virksomhedsserviceenheder og resten af jobcentret (arbejdsgange og videndeling).
 5. Kortlægning og optimering af eksisterende arbejdsgange: Bedre flow ift. match og fælles viden om arbejdsmarkedet.

Tværgående samarbejde

Virksomhedernes fokus er på deres kerneopgave - deres produktion. Samarbejdet med virksomheder skal derfor være så let, overskueligt og målrettet som muligt.

Jobcentrene i initiativet har sat fokus på at kvalificere samspillet om rekruttering og relevant opkvalificering af ledige, og på at det skal være enkelt at være i kontakt med kommunen.

Her er jobcentrenes bud på, hvordan det tværgående samarbejde kvalificeres:


Jobcentres top 3 til et styrket tværgående samarbejde om god virksomhedsservice

 1. Udvikling af branchemodeller for opkvalificering af arbejdskraft inden for (aktuelle og kommende) mangelområder.
 2. Forsøg med tværkommunalt samarbejde om én indgang til kommunens virksomhedsservice på tværs af jobcenter, teknik og miljø, kommunens erhvervsservice m.m.
 3. Rekrutteringssamarbejde og aftaler om service på tværs af jobcentre. 
Sidst opdateret 1. mar 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)