Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Merservice

Bedre blik for virksomhedernes behov, kontakt til nye virksomheder og merservice for eksisterende samarbejdsvirksomheder kan løfte jobcentrenes virksomhedsservice.

"Merservice er helt enkelt, at vi gerne vil gøre noget mere, end dét, vi allerede gør, for de virksomheder, vi samarbejder med'".

Sådan fremlægger virksomhedskoordinator Rikke Møller Hansen fra Jobcenter Favrskov jobcentrets nye koncept for virksomhedsservice. Før har virksomhedsservice for ofte taget udgangspunkt i jobcentrets behov og ikke virksomhedernes: Fleksjobkonsulenten har haft øje for, om virksomheden havde opgaver til flere fleksjobansættelser. Sygedagpengekonsulenten om virksomheden kunne hjælpe jobcentret og konkrete borgere med praktikker. Merservice tager afsæt i virksomhedens behov: Hvad kan den konkrete virksomhed bruge jobcentret til? Er der andet end det aktuelle samarbejde, som jobcentret kan hjælpe med?

Merservice kræver, at konsulenterne kender til alle arbejdsområder i jobcentret. Derfor er der sat fokus på videndeling, sparring og koordinering på tværs af teams, samt kompetence udvikling.

Merservice

Nyt fokus i virksomhedskontakten

 

Merservice er opsøgende virksomhedsservice i virksomheder, jobcentret allerede samarbejder med. Målet er, at alle konsulenter med virksomhedskontakt skal kunne yde merservice overfor de virksomheder, de har kontakt med. Virksomhedskoordinatoren forklarer:

"Vores konsulenter er specialister indenfor deres eget fagfelt, og nu skal de så have hele jobcentrets palette af tilbud med i baghovedet, spotte muligheder for samarbejde, og gå i dialog om, hvad der kan give mening for virksomheden'".

Konsulenterne skal arbejde anderledes

 

Jobcentrets konsulenter er vant til at arbejde borgerorienteret og yder god virksomhedsservice i forhold til det konkrete samarbejde. Men det er uvant for mange af virksomhedskonsulenterne, at have fokus på merservice udenfor eget fagområde. Rikke Møller Hansen siger om den nye tilgang til virksomhedsservice:

"Alle konsulenter skal være proaktive i forhold til virksomhedernes behov, frem for at afvente at virksomhederne henvender sig".

Opsøgende kontakt og bredere virksomhedssamarbejde

 

Samtidig med udviklingen af merservice, udvikler jobcentret sin opsøgende kontakt og virksomhedsservice i 'nye' virksomheder. Konkret bookes møder med 100 relevante virksomheder, jobcentret ikke samarbejder med (endnu). To konsulenter gennemfører et første møde med afsæt i virksomhedernes behov, og hvis der er basis for et samarbejde, giver de kontakten til virksomheden videre til kollegerne i jobcentret. Tovholdere i hvert team modtager opgaver til teamet fra de opsøgende konsulenter og sikrer, at ’bolden gribes’. Jobcentret har foreløbigt afholdt 15 virksomhedsbesøg, og virksomhederne har været glade for besøgene. De første erfaringer er dermed, at der er basis for at øge samarbejdsgraden.

"Vi skal lave noget mere service, så vi kan lave noget mere merservice", understreger Rikke Møller Hansen.

Sidst opdateret 1. mar 2017

Gode råd til at udvikle merservice

Videndeling: Det er vigtigt at viden deles mellem konsulenterne, både viden omkring virksomheder og borgere. Dette kan gøres ved fx ugentlig speed-sparring, hvor konsulenter mødes kort og opdaterer hinanden, kvartalsmøder og temadage hvor aktuelle spørgsmål debatteres eller arbejdsgrupper på tværs af teams, der håndterer særlige opgaver.

Kompetenceudvikling: Konsulenter med virksomhedskontakt skal kunne tilbyde virksomheden service uden for eget område. Derfor skal jobcentret gennem kompetenceudvikling sikre, at alle har en basisviden om hele jobcentrets palet af serviceydelser og om det lokale arbejdsmarked.

CRM-system: Et vigtigt element i vidensdeling er et CRM-system. Det kan være med til at understøtte professionel og effektiv virksomhedskontakt – og merservice. Hvis alle orienterer sig i CRM før de kontakter en konkret virksomhed, har de overblik over igangværende og fremtidige aktiviteter og er klædt på til den brede dialog med virksomheden.

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)