Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny metodehåndbog til ledere om virksomhedsservice

I en ny metodehåndbog om virksomhedsservice kan ledere i jobcentret finde inspiration til udvikling af virksomhedsservice. Både hvis jeres jobcenter ønsker at styrke virksomhedskontakten, borgerkontakten, det interne samarbejde eller jobcentrets tværgående samarbejde, kan I finde inspiration og konkrete metoder og modeller i håndbogen. Håndbogens metoder og modeller bygger på gode erfaringer fra forskellige jobcentre i hele landet.

Brug metodehåndbogen til at sætte virksomhedsservice på dagsordenen i hele jobcentret

Ledergruppen i jobcentret kan bruge metodehåndbogen til i fællesskab at kvalificere jobcentrets virksomhedsservice. Med metodehåndbogen følger et oplæg om håndbogens pointer og et sæt dialogkort, der kan benyttes som afsæt for drøftelser af det mere praksisnære arbejde med god virksomhedsservice med lederkolleger og de medarbejdere, der gennem deres daglige handlinger skal føre strategien ud i livet.

Hvorfor virksomhedsservice?

De deltagende jobcentre i initiativet ’Udvikling af konkrete modeller og metoder til god virksomhedsservice’ blev valgt ud fra deres ønske om at sætte ekstra fokus på udvikling og kvalificering af virksomhedsservice. En række forskellige motivationer lå til grund for jobcentrenes virksomhedsfokus:

”Vi modtager stadigt flere jobordrer, vi har stigende beskæftigelse, og virksomheder etablerer sig her. Med høj ledighed skulle man tro, det var let, men vores tilgang skal professionaliseres, hvis vi skal lykkedes endnu bedre.”  - Jobcenter Fredericia

”Jobcentrene har en vigtig opgave i at spotte virksomhedernes udviklingspotentiale og støtte op om vækst. Det giver os en konkret udfordring: Hvordan kan vi som jobcenter være med til at skabe vækst og se vækstpotentiale?” - Jobcenter Frederikshavn

”Vi har etableret et nyt virksomhedsserviceteam og er i gang med en tilpasning af organisationen. Virksomhederne skal opleve en koordineret service. Udviklingsprocessen skal skærpe vores profil, både internt og eksternt.” - Jobcenter Varde

Download metodehåndbogen (pdf) (nyt vindue)

Forside

Sidst opdateret 1. mar 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)