Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Opskrifter på udvikling af virksomhedsservice

Seks jobcentre har været igennem en målrettet udviklingsindsats for at løfte deres virksomhedsservice. Opskriften? Sæt fokus på både den konkrete service i kontakten med virksomhederne og på at ’tune’ hele jobcentrets organisation mod virksomhedsservice.

I 2016 har seks jobcentre arbejdet med at forbedre deres fundament for virksomhedsservice i initiativet ’Udvikling af konkrete modeller og metoder til god virksomhedsservice’. Det har de gjort ved at udarbejde en strategi for deres virksomhedsservice og konkrete metoder til at føre strategien ud i livet. Jobcentrene har efterfølgende arbejdet systematisk med at implementere virksomhedsservice i hele organisationen.  Fokus fra ledelsen og helhedsorienteret tænkning har haft betydning for den gennemslagskraft, udviklingen har haft i jobcentret:

"Det har jo gjort noget ledelsesmæssigt. Det har jo gjort, at vi har konsensus om, hvordan vi vil drive virksomhedsservice" - Jobcenterchef

"Vi bliver godt informeret om, hvilken retning vi skal gå, og vi har redskaberne. Og det bliver påskønnet, det vi laver. Ledelsen har meget fokus på det. Jeg oplever et øget fokus på at servicere" - Virksomhedskonsulent

Kulturel forankring

Flere af de deltagende jobcentre har arbejdet målrettet med at professionalisere deres virksomhedskontakt. Det har resulteret i både en konkret redskabs- og modeludvikling, og en kulturel forandring. Jobcentrene har fx positive erfaringer med at medarbejdere, der har kontakt med virksomhederne omkring konkrete forløb for borgere, er opmærksomme på virksomhedernes behov og ønsker og kan gå i dialog med virksomhederne om hele jobcentrets servicepakke:

"Der sker noget kulturelt i forhold til, hvad det er, vi er her for. Det sidste år har flyttet fokus. At vi har borgere, men vi har også virksomhederne som vores kunder" - Virksomhedskoordinator

"Vi er blevet taget så godt imod på virksomhederne. Selvom vi som udgangspunkt ville høre om virksomhederne og fortælle om vores servicemuligheder, så har vi fået mange opgaver med hjem" - Virksomhedskoordinator

Jobcentrene fremhæver nye redskaber som systematisk brug af fx CRM-systemer som vigtige faktorer for at kunne lykkes med at løfte og professionalisere virksomhedskontakten.

I Frederikshavn har de for eksempel udviklet deres CRM-system ved at koble data til et landkort, der hurtigt giver virksomhedskonsulenten et overblik over jobcentrets kontakt til kommunens virksomheder:

"Vi har udviklet et nyt redskab. Et visuelt landkort. Mine medarbejdere er vildt begejstrede for det. Det er ikke så uoverskuelig en opgave at opsøge virksomheder nu. Det er en øjenåbner i forhold til, hvor mange virksomheder vi ikke har kontakt med" - Leder af virksomhedskonsulenter

CRM_frederikshavn1

Bringer virksomhederne tættere på de ledige

Jobcentrene har arbejdet med at bringe viden om det lokale arbejdsmarked, om virksomhedernes ønsker og behov samt om muligheder for ledige i virksomheder tidligere og mere ind i borgerkontakten. Dels ved at inddrage virksomhedskonsulenterne i samtaler med borgere, dels ved at udvikle nye vejledningsredskaber og dels ved kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt:

"De samtaler, hvor virksomhedskonsulenterne har været med, har borgerne følt, at de har fået meget mere sparring. Større forståelse. Viden om hvor de skal søge hen. Det giver motivation, fordi det bliver konkret" - Jobkonsulent om erfaringer med fælles samtaler

Virksomhedsservice som en fælles indsats

For at bringe virksomhederne tættere på de ledige er det nødvendigt med struktureret videndeling og samarbejde på tværs af enheder i jobcentret. I udviklingen af en helhedsorienteret virksomhedsservice har fælles processer på tværs af teams og funktioner været afgørende for udviklingen af en stærk samarbejdskultur på tværs af enheder:

"De ved, hvilke forventninger de kan have til hinanden. Det spreder sig. De begynder at fange hinanden på tværs. Det gjorde de ikke før. Relationen opstår først, når man er mødtes et par gange. Det har haft stor effekt." - Afdelingsleder om resultaterne af fælles aktiviteter på tværs af faggrupper

"Jeg fik ændret mit fokus. Vi skal jo tænke anderledes. De [virksomhederne] er jo også vores kunder. Og det har vi jo ikke tænkt før" - Jobkonsulent med borgervendte opgaver om hvilke forandringer hun har oplevet

Sidst opdateret 18. apr 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)