Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Strategiudvikling i Fredericia: Virksomhedsservice i hele jobcentret

Fredericia: Strategikort bruges til at sikre strategisk fokus og understøtte strategiimplementering og strategisk ledelse af udviklingen af god virksomhedsservice.

En af udfordringerne for jobcentrene i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’ er at få fælles ledelsesmæssigt fokus på virksomhedsservice og holde fokus på at få implementeret ny praksis på tværs af enheder og afdelinger.

Jobcenter Fredericia satte, med ledelsen i spidsen, en strategiproces i gang, da de gik ind i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice’. En arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere på tværs af jobcentret og med arbejdsmarkedschefen i spidsen samledes på en række workshops. Her analyserede de Fredericias aktuelle virksomhedsservice og identificerede relevante fokusområder i virksomhedskontakten, borgerkontakten, det interne samarbejde og det tværgående samarbejde, hvor der var behov for udviklingstiltag for at løfte og professionalisere indsatsen.

Forandringsteori

Jobcentret havde brug for et redskab, der kunne synliggøre sammenhængen mellem dét at levere god virksomhedsservice og dét at levere en god indsats for de borgere, der har brug for hjælp fra jobcentret. Fredericia udviklede et strategikort til at gøre strategiprocessen synlig og konkret i organisationen.

"Med strategikortet er der skabt et samlet overblik. Strategien for virksomhedsservice og sammenhængen til den kommunale opgave med at levere velfærd til kommunens borgere er blevet klar og kan formidles i organisationen".
Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og borgerchef

Udvikling og afprøvning af konkrete modeller, metoder og redskaber, der kan styrke jobcentret som servicepartner for virksomhederne, er nu i gang.

"Der er en direkte sammenhæng mellem de overordnede satsninger og de konkrete aktivite-ter og processer, der er i gang i forhold til virksomhedskontakten, borgerkontakten, organisering og det interne samarbejde i jobcentret samt det tværgående samarbejde med andre aktører. Den sammenhæng træder nu klart frem".
Dennis Mølgaard Hansen, Arbejdsmarkeds- og borgerchef

Strategikortet giver et sammenhængende billede af, hvordan de udviklingsinitiativer der igangsættes på tværs af hele jobcentret, alle skal bidrage til lokal vækst og jobskabelse. Strategikortet er et redskab til at formidle strategien ud i hele organisationen. Formidlingen af strategien skal sikre et bredt ejerskab i hele organisationen.

Se Fredericias Strategikort for udvikling af god virksomhedsservice her (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 1. mar 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)