Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tværkommunalt samarbejde sikrer arbejdskraft til virksomheder

Nord for Limfjorden samarbejder tre jobcentre om rekruttering, om lokalisering af mangelområder og om udsøgning og opkvalificering af ledige for at matche virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Jobcentret i Frederikshavn gør på vanlig nordjysk manér ikke meget væsen af deres – velfungerende – samarbejde med nabokommunerne Brønderslev og Hjørring. "Vi gør det jo bare", siger afdelingsleder af ledighedsafdelingen i Frederikshavn, Heidi Juel Frederiksen, da vi beder hende fortælle om samarbejdet.

Tværkommunalt samarbejde på flere niveauer

 

"Vi har forankret samarbejdet på flere niveauer", starter Heidi Juel Frederikssen, og uddyber: "Jobcentrene har et netværk på lederniveau om virksomhedsservice og et netværk for faglige koordinatorer for at sikre ens tolkning af loven på tværs af de tre jobcentre". Det tværkommunale samarbejde understøttes i hele regionen af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, hvor jobcentrene deltager i netværk for ledere og for videnspiloter. De tre jobcentre afholder årlige temadage for virksomhedskonsulenterne og har sammen søgt kompetencemidler til et fælles opkvalificeringsforløb for virksomhedskonsulenter fra de tre kommuner. Der er kort sagt mange trædesten i det tværkommunale samarbejde.

Gennemsigtighed på tværs

 

De tre jobcentre har en fælles praksis på tværs af kommunerne om synliggørelse af job: "Vi udsøger altid ledige med de rette kompetencer på tværs af kommuner", siger Heidi Juel Frederikssen, og fortsætter: "Vi lægger alle job på Jobnet - ordinære job, løntilskud, jobrotation med mere – for at have gennemsigtighed og mulighed for at borgerne kan søge på tværs af kommunegrænser". Det har taget lidt tid at få virksomhederne med på at synliggøre job, men erfaringerne er positive for alle parter – både virksomhederne, de jobsøgende borgere og jobcentrene. Jobcentret kontakter altid virksomhederne fem dage før deres jobannoncer udløber på Jobnet for at høre, om de har fået den arbejdskraft, de skulle bruge, og hvis ikke, om jobcentret kan hjælpe.

Jobbarometer styrker tværkommunal rekruttering

 

Jobcentrene har sammen udviklet et jobbarometer, der samler kommunernes viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og synliggør det til brug for rekrutteringsarbejdet. Der indhentes viden på 800-900 virksomhedsbesøg, der dækker 16 forskellige erhvervsgrupper. Virksomhederne besvarer et spørgeskema, bl.a. om virksomhedernes forventninger for arbejdskraft 3 og 12 måneder frem. Jobbarometeret udarbejdes i både en fælles oversigt over Vendsyssel og i lokale kommuneoversigter.

Jobbarometer

Spredning af dét, der virker

 

Længere sydpå har jobcentrene i trekantsområdet også et velfungerende tværkommunalt samarbejde – først om rekruttering og fremadrettet også om sygedagpengeindsatsen. For Kia McDermott, der er leder af virksomhedsservice i Middelfart, giver det tværkommunale samarbejde, udover det umiddelbare serviceløft for virksomhederne, adgang til sparring med kolleger i seks andre jobcentre. Forskelle i demografi og arbejdsmarkedets sammensætning gør, at et jobcenter sjældent kan tage noget, andre gør godt, og bruge det direkte hjemme hos sig selv. Men inspirationen er ikke desto mindre afgørende for udviklingen af god virksomhedsservice:

"Vi har hugget med arme og ben hos alle, vi har hørt, gør noget godt og har tilpasset det vores kommune."  Kia McDermott, Jobcenter Middelfart.

Virksomhedsservice på tværs af kommuner

 

Forslag til måder at samarbejde om virksomhedsservice på tværs af jobcentre:

  • Tage på sambesøg med et andet jobcenter. Hvis en virksomhed i Frederikshavn mangler højtuddannet arbejdskraft, inviterer Jobcenter Frederikshavn fx Jobcenter Ålborg – der har mange højtuddannede ledige – med på sambesøg. Hermed får virksomheden både lokal service og kendskab til relevante ledige fra nabokommunen.
  • Koordinering af større rekrutteringsopgaver. Ved større rekrutteringsopgaver, der ikke kan løses af et jobcenter alene, kan nabojobcentre kontaktes for at skabe det bredest mulige kandidatfelt til virksomheden. Eksempler er større byggerier, infrastrukturudvidelser og større virksomheder der etablerer sig i kommunen.
  • Samarbejde om opkvalificeringsinitiativer. Hvis en virksomhed henvender sig med en større ordrer, der ikke umiddelbart kan besættes med ledige hverken i kommunen eller de nærtliggende kommuner, kan der gennemføres fælles opkvalificeringsforløb på tværs af kommuner og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
Sidst opdateret 1. mar 2017

Vejledning om koordinering af det tværkommunale samarbejde

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en vejledning om tværkommunal virksomhedsservice.

Læs vejledningen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)