Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Virksomhedsservice 2017

De deltagende jobcentre i initiativet om udvikling af god virksomhedsservice i 2016 har tre udviklingsområder for 2017: Flere ordinære timer og småjob til ledige; en mere kvalificeret dialog med virksomhederne og fortsat fokus på virksomhedsservice som hele jobcentrets opgave.

Reportage fra afslutningsseminaret

Tre udviklingsområder for virksomhedsservice i 2017 optog de jobcentre, der deltog i ’Udvikling af konkrete modeller og metoder til god virksomhedsservice’, da de på afslutningsseminaret så frem mod 2017: Øget fokus og samarbejde med virksomheder om ordinære timer og småjob for ledige i praktik, mere sparring med virksomheder om udvikling af jobcentrets virksomhedsservice og fortsat professionalisering og styrkelse af både den direkte virksomhedskontakt og jobcentrets interne samarbejdskæde.

Det var de udviklingsområder for 2017, de deltagende jobcentre debatterede til afslutningsseminaret i en dialog med paneldeltagerne fra KL, STAR og Horsens Kommune.

Spot et job

Jobcenter Favrskov rejste over for panelet spørgsmålet om, hvordan vi får solgt småjobs ind i virksomhederne, når virksomhederne generelt efterspørger højtkvalificeret arbejdskraft?

Jobcenter Favrskovs dilemma består i, at en stor del af de ledige, jobcentret har kontakt med, ikke har de kompetencer, virksomhederne umiddelbart efterspørger. Det stiller krav til, at jobkonsulenterne skal blive endnu bedre til at spotte job i samarbejde med virksomhederne, forklarede virksomhedskoordinator Rikke Møller Sørensen.

I Jobcenter Horsens har de erfaring med denne udfordring. Her går jobcentret systematisk i dialog med virksomhederne om både socialt ansvar og om virksomhedernes bundlinje. Deres kampagne hedder ”spot et job”, og budskabet er: ’Kan vi gøre noget sammen, så du kan bruge dine medarbejdere til det, de er bedst til’. Jobcentret kan for eksempel levere arbejdskraft til opgaver på virksomheden, der ikke kræver højt kvalificerede medarbejdere og på denne måde frigøre nogle af virksomhedens andre medarbejdere til opgaver, der kræver mere erfaring. Jobcentret kan på den måde hjælpe med at skabe småjobs og hjælpe virksomhederne med at afdække, hvordan deres samlede kompetencebehov kan dækkes ved at tænke opgaveløsningen i virksomheden anderledes.

Praktik med ordinære timer

Jobcenter Frederikshavn rejste dilemmaet omkring, hvordan man får virksomhederne til at se jobcentret som en rekrutteringskanal og ikke blot en samarbejdspartner i forhold til etablering af praktikker for ledige og sygemeldte borgere.

Jobcenter Frederikshavn arbejder på at udvide virksomhedssamarbejdet og øge brugen af virksomhedspraktik i beskæftigelsesindsatsen, men en øget samarbejdsgrad er ikke målet i sig selv. Jobskabelse er målet, fortæller den faglige koordinator. I tråd med Favrskovs di-lemma kræver dette en ny dialog med virksomhederne, hvor jobcentret italesætter opnåelse af ordinære timer og jobskabelse langt tidligere.

Der var bred enighed blandt de deltagende jobcentre om, at der fremadrettet skal være større fokus på opnåelse af ordinære timer i de virksomhedsrettede forløb, der etableres. Det kræver, at jobcentret skal arbejde med at skabe et nyt mindset hos virksomhederne. Det kan også være med til at skabe flere småjobs med ordinære timer.

”Hvis man nu kunne få virksomhederne til at opkvalificere internt og så hente ind i bunden… Vi skal tænke den her fælles udfordring lidt anderledes.”Teamkoordinator for virksomhedskonsulenter i Jobcenter Horsens, Annette Mønster

Virksomhedsservice – en fælles opgave

Det tredje dilemma, der blev debatteret på seminaret, handlede om, hvordan man gør virksomhedsservice til en opgave for hele jobcentret.  Jobcentrenes råd på baggrund af deres erfaringer var, at det at kvalificere og løfte jobcentrets virksomhedsservice involverer både en styrket kontakt til virksomhederne og en ny kontakt med ledige borgere – og tæt forbindelse mellem de to.

”Vi er nødt til at gøre noget andet i borgerkontakten. Vi får kontakt med ledige, der har år på offentlig forsørgelse med sig. Vi arbejder med et borgerlaboratorium – vi forbedrer ikke bare et CV, vi vil ændre deres mindset.” - Virksomhedskonsulent

Styrket samarbejde mellem borgerkontakten og virksomhedskontakten har været et område, mange af de deltagende jobcentre har arbejdet med. Det blev understreget af flere deltagere, at kontakten mellem medarbejdere med virksomhed- og borgerkontakt er vigtigt.

”Hvis vi havde en enhed, der kun tænkte virksomheder, og en enhed der kun tænkte sags-behandling, så fik vi ikke lavet krydset. Det er krydset, der gør, at vi kan få matchet til at ske” - Virksomhedskonsulent

Flere deltagere fremhævede vigtigheden af synlighed og tilgængelighed over for virksomhederne. Flotte pjecer og hjemmesider er ikke noget værd, hvis virksomhederne ikke oplever, at man er tilgængelig. Det betyder, at jobcentret skal ud og være mere synlige hos virksomhederne – men også i høj grad sparre mere med virksomhederne. Det kan hos nogle kræve en kulturændring i forhold til, hvordan virksomheder inddrages og tænkes ind i tilrettelæggelse af virksomhedsservice.

Sidst opdateret 1. mar 2017

Materiale om virksomhedsservice

Find håndbogen og mere materiale om virksomhedsservice her

Download metodehåndbog om initiativet 'Udvikling af konkrete modeller, metoder og redskaber til god virksomhedsservice':

Metodehåndbog: Virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Hent oplægget om virksomhedsservice og håndbogens hovedbudskaber:

Oplæg om virksomhedsservice: (PowerPoint) (nyt vindue)

Download dialogkort som afsæt for drøftelser af arbejdet med god virksomhedsservice:

Dialogkort (pdf) (nyt vindue)

Følg med på Jobservice Danmarks LinkedIn

Linkedin-logo

Hold dig opdateret om virksomhedsservice, gode metoder og modeller, tal og viden, historier fra virksomheder, gode eksempler fra jobcentre og meget mere på Jobservice Danmarks LinkedIn. Samtidig plejer du dit professionelle netværk.

Besøg Jobservice Danmark på LinkedIn (nyt vindue)