Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Workindenmark-centrene

Workindenmark-centrene i Aarhus, Odense og København yder en målrettet opsøgende indsats dér, hvor der er mangel på højtkvalificeret arbejdskraft.

Workindenmark tilbyder service til arbejdssøgende og alle typer af virksomheder, som henvender sig til centrene med ønske om at arbejde i Danmark eller rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Workindenmarks service er baseret på 5 områder:

  • Hjælpe danske virksomheder med at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft
  • Hjælpe højtkvalificerede udenlandske jobsøgere med at finde job i Danmark
  • Hjælp til myndighedskontakt i forbindelse med etablering af en hurtig jobstart i Danmark (ICS)
  • Hjælpe danske ledige med at finde job i udlandet i samarbejde med jobcentret inden for områder, hvor virksomheder i Danmark ikke samtidig mangler arbejdskraft
  • Information og vejledning, der forebygger social dumping
Find Workinddenmark-centrenes kontaktoplysninger (nyt vindue)

Jobcentrene

Virksomheder og udenlandske jobsøgere kan stadig henvende sig i det lokale jobcenter og få hjælp til rekruttering og job.

Workindenmark samarbejder med jobcentrene om international rekruttering. Workindenmarks hjemmeside har en online-håndbog, hvor jobcentrene kan finde information og vejledning om international rekruttering.

Gå til Workinddenmarks online-håndbog for jobcentrene på Workindenmarks hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 28. jul 2016