Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Voksenlærling

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Voksenlærlingeordningen, der giver tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, er ændret med beskæftigelsesreformen, så ordningen styrkes for ledige og ufaglærte beskæftigede.

I forhold til de nye regler, der er trådt i kraft den 1. januar 2015, er hovedreglen, at ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, såfremt virksomheden skal modtage det nye forhøjede tilskud på 40 kr. i timen.

Beskæftigede med en uddannelse er således ikke fremover omfattet af ordningen, mens ufaglærte beskæftigede fortsat er omfattet af ordningen.

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år efter følgende nye regler på området:

Målgruppe og tilskud

 • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen, og uddannelsesaftalen behøver ikke være inden for områder med behov for arbejdskraft.
 • Ufaglærte, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke opfylder ledighedskravene på hhv. 2/12 måneder: Uddannelsesaftalen skal være indgået inden for områder med behov for arbejdskraft, og tilskuddet er på 30 kr. i timen.

Ledighedsperioden

 • Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år.
 • For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende.
 • Perioder med SU medregnes ikke til ledighedsperioden.
 • For ufaglærte, der indgår uddannelsesaftale inden for arbejdsmarkedsbalancen, er det ikke nødvendig at have en karensperiode på hhv 2/12 måneder, men arbejdsgiveren får i disse tilfælde tilskud på 30 kr. i timen i op til 2 år

 

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp - er der som hovedregel ingen begrænsninger.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og øvrige ufaglærte ledige med mindre en 2/12 måneders forudgående ledighed, skal benytte STAR’s liste over de tilskudsberettigede uddannelser, der udarbejdes to gange om året og findes på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere (merit).

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Voksenlærlingen får:

 • Garanti for mindsteløn for ikke faglærte under uddannelsen
 • Job og en faglært uddannelse på samme tid
 • Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden
 • Godt netværk på arbejdspladsen
 • Større selvværd i forhold til identitet og faglighed
 • Relevant opbygget erhvervserfaring kan nedsætte uddannelsestiden
 • Papir på kvalifikationerne og står rustet til fremtidens arbejdsmarked

Til borgere

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om voksenlærlingeordningen.