Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

It-værktøjer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder en lang række it-systemer, hjælperedskaber, supportfunktioner mv. til både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

It-redskaber til borgere

Her finder du en oversigt over Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering borgerrettede it-systemer og it-redskaber.

Læs mere om it-redskaber til borgere

It-redskaber til sagsbehandlere

Her kan du læse om de it-redskaber, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder til sagsbehandlere i kommuner og jobcentre.

Læs mere om it-redskaber til sagsbehandlere

Webservice / Wiki

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger webservicer til at udveksle informationer mellem it-systemer.

Læs mere om webservice / wiki

Support

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en Landssupport, der består af Supportenheden, Jobnetsupporten og Jobgodkenderenheden.

Læs mere om support

Datasikkerhed i Styrelsen i forbindelse med projekter

Styrelsen prioriterer datasikkerhed højt og behandler, opbevarer og videregiver derfor altid personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger.

Læs mere om datasikkerhed

Sidst opdateret 10. maj 2017

Support til fælles it på beskæftigelsesområdet

Jobcentre, a-kasser og andre aktører kan kontakte supporten med spørgsmål og problemstillinger vedrørende den fælles it på beskæftigelsesområdet.

Gå til Fælles it på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)