Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

It-redskaber til sagsbehandlere

Her kan du læse om de it-redskaber STAR tilbyder til sagsbehandlere i kommuner og jobcentre.

Dfdg.dk

Dfdg.dk er STARs tekniske indgang til fælles it på beskæftigelsesområdet. Her kan man bl.a. finde vejledninger, release notes, nyheder og driftsstatus på de fælles it-systemer.

Gå til dfdg.dk (nyt vindue)

Implementering af it-værktøjer

På dfdg.dk er samlet information om alle større it-initiativer, som følger af de politiske reformer, og som forventes at have implementeringsmæssig konsekvens for jobcentre eller a-kasser.

Bl.a. kan du læse om de forskellige it-værktøjers formål og funktionalitet, tidsplaner og lovkrav, samt evt. materiale og initiativer, der skal understøtte den lokale implementering.

Læs mere om implementering af it-værktøjer på dfdg.dk (nyt vindue)

Afklarings- og dialogværktøjet

I samarbejde med jobkonsulenter fra jobcentre og a-kasser landet over er STAR i gang med at udvikle et afklarings- og dialogværktøj. Værktøjet skal understøtte jobcentrene og a-kasserne i tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov.

Læs mere om afklarings- og dialogværktøjet 

Indberetning af data

Beskæftigelsesministeriet, herunder STAR, indsamler og behandler data fra de kommunale sagsbehandlingssystemer, såsom AMFORA data, rådighedsdata samt RAM. 

Læs mere om indberetning af data

Supportenheden

STAR har en supportenhed, som varetager henvendelser om bl.a. fejl på de statslige it-systemer, såvel som faglige og forretningsmæssige problemstillinger.

Læs mere om supportenheden

Sidst opdateret 21. dec 2016

Arbejdsmarkedsbalancen

Se jobmulighederne for 850 stillingsbetegnelser i hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsområder:

Gå til arbejdsmarkedsbalancen (nyt vindue)

Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

På den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse kan du se de kurser, som dagpengemodtagere har ret til at vælge, inden for en erhvervsgruppe, hvis de er ufaglærte, faglærte eller faglærte, som samtidig har en kort videregående uddannelse (KVU)