Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Styrelsen består af 15 kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for de regionale Workindenmark-centre (i København, Odense og Århus), Specialfunktionen Job og Handicap og sekretariatsbetjening af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Desuden hører Cabi og VFSA også under styrelsen.

Læs om styrelsens kontorer og enheder

Læs om styrelsens strategi

Læs om styrelsens direktion

Læs styrelsens årsrapport for 2016

Sidst opdateret 29. mar 2017