Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om den aktive beskæftigelsesindsats

Her kan du finde links til de relevante love og regler om den aktive beskæftigelsesindsats.

Love

 

  • Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love: LOV nr. 1486 af 23/12/2014

Bekendtgørelser

 

  • Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet m.v.: BEK nr. 1562 af 23/12/2014

  • Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.): BEK nr 462 af 15/05/2014

Vejledninger

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 23. feb 2017

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.