Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kontakt

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på forskellige måder.

Hvis du har spørgsmål om din eller andres situation på styrelsens område, er den lokale myndighed (kommunen, jobcentret, a-kassen m.fl.) den rigtige til at svare. Øvrige henvendelser om styrelsens fagområde foretrækker vi at modtage som e-mail.

Er du studerende, og skriver du opgave om styrelsens faglige område, er du velkommen til at bruge de  oplysninger, du finder på www.jobindsats.dk, www.star.dk m.m. Vi har meget begrænsede ressourcer til at yde individuel hjælp.

Send os en e-mail

Du kan sende os en e-mail: star@star.dk

Hvis du vil sende os fortrolige eller personfølsomme oplysninger, så benyt venligst Digital Post:

Læs mere om Digital Post

Ring til os

Du kan ringe til os:

  • Tlf. 72 21 74 01 – hvis du er sagsbehandler i en kommune og har spørgsmål om ydelser og lovgivning mv. på beskæftigelsesområdet.
  • Tlf. 72 21 74 02 – hvis du har spørgsmål om feriepenge, ferieloven mv.
  • Tlf. 72 21 74 03 – hvis du har spørgsmål om EØS-arbejdsløshedsforsikring (fx PD U1).
  • Tlf. 72 21 74 08 – hvis du har spørgsmål til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.
  • Tlf. 72 21 74 00: Øvrige henvendelser.

Vores telefoner er åbne mandag til fredag kl. 9-15. Dog har telefonerne til EØS-arbejdsløshedsforsikring, ferieloven og Center for klager om arbejdsløshedsforsikring åbent fra 9 til 12, undtagen onsdag, hvor der er lukket.

Skriv et brev til os

Vores postadresse er:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Postboks 2000
2300 København S

CVR og EAN

CVR: 55568510

EAN drift: 5798000392014

EAN ikke drift: 5798000392038

EAN-numre sikrer, at dokumenter i forbindelse med elektronisk fakturering bliver sendt til den rigtige bogføringskreds hos os.

EAN drift anvendes til indkøb og betalinger under styrelsens egen hovedkonto, det vil sige til opgaveløsning under den almindelige virksomhed, international rekruttering, Workindenmark-centre, samt Specialfunktionen Job og Handicap.

EAN ikke drift anvendes til øvrigt indkøb og betalinger, det vil sige på de lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger, herunder satspuljer, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Bemærk, at offentlige myndigheder kun modtager elektroniske fakturaer. Alle leverandører til det offentlige skal derfor bruge elektronisk fakturering.

Send elektronisk faktura eller kreditnota via virk.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 23. feb 2017

Ligebehandling og støtte til EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer

Er du EU-arbejdstager eller familiemedlem, der oplever diskrimination på grund af din nationalitet, ulovlige begrænsninger eller hindringer i forhold til din ret til fri bevægelighed i Danmark? Så skriv til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via: ContactPointDenmark@star.dk

Vi sørger vi for, at dit spørgsmål kommer videre til den ansvarlige myndighed.

Kun e-mails skrevet på dansk eller engelsk vil blive besvaret.

Læs Direktiv 2014/54/EU om vandrende arbejdstageres rettigheder (nyt vindue)