Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Konteringsnyheder

Nyhederne om den digitale budget- og konteringsvejledning fortæller bl.a. om opdateringer af kontoplanen.

22. december 2017

UIM har lagt en opdateret opgørelse af antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for 2017 på http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Den-digitale-budget-og-konteringsvejledning/Integration%20raadighedsloft.aspx.

1. maj 2017

UIM har lagt en opdateret opgørelse af antal helårspersoner i tilbud under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for 2016 på http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Den-digitale-budget-og-konteringsvejledning/Integration%20raadighedsloft.aspx.

18. april 2017

På den digitale budget- og konteringsvejledning ligger der nu en foreløbig opførelse fra UIM over personer under hhv. integrationsprogrammet og introduktionsforløbet i tilbud for perioden 2. halvår 2015- 1. halvår 2016.

17. august 2016

Der er på 2017-siden om opgørelse af rådighedsbeløb et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter, og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

11. juli 2016

Følgende er revideret i Den digitale budget- og konteringsvejledning:

- 5.46.60

- 5.46.61

- 5.46.73

27. juni 2016

Der er på 2016-siden om opgørelse af rådighedsbeløb, indsat en henvisning til vejledning om kommunernes dokumentation af driftsudgifter ved aktivering mv. for 2016.

2. maj 2016

Integration rådighedsloft - Antal helårspersoner for 2015

Oversigten over antal helårspersoner for 2015 er opdateret maj 2016. Antal helårspersoner under integrationsprogrammet er antal helårspersoner i danskuddannelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud eller i mentorforløb. Antal helårspersoner under introduktionsforløbet er helårspersoner i danskuddannelse under introduktionsforløbet og som noget nyt fra 2015 også helårspersoner i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og helårspersoner i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

13. april 2016

Ledighedsydelse

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse.

Se mere på den nye funktion 5.58.83 Ledighedsydelse i den digitale budget- og konteringsvejledning.

Sidst opdateret 22. dec 2017