Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Konteringsnyheder 2011

Nyhederne om den digitale budget- og konteringsvejledning fortæller bl.a. om opdateringer af kontoplanen.

Opdateringer af den digitale budget og konteringsvejledning

Der er foretaget en del mindre opdateringer (30. december 2011)

Oversigt over de væsentligste elementer fra aftalerne om finansloven for 2012

Vi har udarbejdet en oversigt over de væsentligste elementer fra finansloven for 2012 indenfor beskæftigelsesområdet. Oversigten kan findes på www.effektivindsats.dk (23. december 2011)

Opgørelse af rådighedsbeløb for 2011 og 2012

Der er blevet lagt informationer på om opgørelsen af rådighedsbeløbet for 2011 og 2012, herunder en oversigt opdateret til og med september for 2011 for antallet af helårspersoner, der indgår i rådighedsbeløbet (19. december 2011)  

Opdateret oversigt på uddannelsesydelse

Den kommunefordelte oversigt over antal helårspersoner på uddannelsesydelse er blevet opdateret. Tallene er til og med september måned (22. november 2011

Informationer fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsportalen lukkes ned i hhv. januar og april måned i 2012. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening gav i november måned en opdateret status for nedlukningen af Arbejdsmarkedsportalen.

Udmelding om nedlukning af Arbejdsmarkedsportalen, 16. nov. 2011 (PDF) 

Opdateret oversigt på uddannelsesydelse

Den kommunefordelte oversigt over antal helårspersoner på uddannelsesydelse er blevet opdateret. Tallene er fortsat til og med august måned (26. oktober 2011) 

Antal helårspersoner på uddannelsesydelse

Der er lagt en kommunefordelt oversigt ud på siden "Uddannelsesydelse", hvor antal helårspersoner på uddannelsesydelse kan ses (27. september 2011).

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 og 2012

Der er lagt nye informationer ud vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 (18. august 2011)

Orientering om ændringer af den kommunale medfinansiering

Et udsendt brev om ændringer af den kommunale medfinansiering er lagt ud under 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (7. juli 2011)  

Nye informationer om beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011

Der er lagt notater og andre informationer ud om det endelige beskæftigelsestilskud for 2010 og midtvejsreguleringen for 2011. Informationer om det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 kommer i august. (6. juli 2011)

Opdaterede konteringsregler

Med en vis forsinkelse er konteringsreglerne blevet opdateret med rettelser fra 31. marts 2011. Der er oprettet en ny gruppering på funktion 5.57.71. På funktion 5.68.98 er der nedlagt to grupperinger (31. maj 2011) 

Siden om det særlige beskæftigelsestilskud er blevet opdelt ud fra år

Der er derfor kommet to undersider om hhv. beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011 (31. maj 2011) 

Ny vejledning om opgørelse af kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter til aktivering

Der er nu kommet en ny vejledning til opgørelsen af administrations- og driftsudgifter til aktivering. Links til vejledningen er opdateret (31. maj 2011)

Opgørelse af bruttoledige, dagpenge

Opgørelsen af bruttoledige til brug for beregningen af rådighedsbeløbet er nu lagt ud (25. februar 2011)

Kontobro og oplæg om refusionsændringer

Kontobroen mellem kontoplanen og konti på finansloven er blevet opdateret. Derudover er der under afsnittet refusionsændringer blevet lagt et oplæg ud om refusionsændringerne (14. februar 2011)

Opdaterede konteringsregler

På alle funktioner er konteringsreglerne blevet opdaterede, inklusiv orientering om ændringer. Ofte stillede spørgsmål er gennemgået og ændret til gældende regler, hvis der var behov (24. januar 2011)

Orientering om prisloft på seks ugers selvvalgt uddannelse

På 5.68.91 er der indskrevet et afsnit om prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse, hvor der er link til en udarbejdet orienteringsskrivelse (18. januar 2011)

Nyhedsbreve og rådighedsbeløb

Det er nu muligt at se de udsendte nyhedsbreve i højresiden ved nyheder. Der er kommet informationer om opgørelse af rådighedsbeløb under afsnittet opgørelse af rådighedsbeløb. Konteringsreglerne er stort set opdaterede (17. januar 2011)

Opdatering

Den digitale budget- og konteringsvejledning vil blive opdateret løbende i den næste uges tid. Der kan derfor ske ændringer, som ikke annonceres under nyheder, eller der kan være sider, som kun er delvist opdaterede. Når opdateringen er færdiggjort, vil det blive meldt ud på denne side. (11. januar 2011)

Sidst opdateret 24. jun 2016